เกษตรกรต้นแบบ
ต้นแบบเกษตรกรผู้มีแนวคิด ทักษะความรู้และภูมิปัญญาอันโดดเด่น พร้อมเผยแพร่ประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สาธารณะ ทั้งในด้านการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและการจัดการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบเกษตรกรรมของไทย
สุธี สมานมิตร
ผู้เลี้ยงปลาสลิดบางบ่อ กับการต่อยอดไม่รู้จบ
หากถามเขาว่า ทุกวันนี้เขามีความสุขไหม คุณสุธีจะตอบแบบภาคภูมิใจว่า ทุกวันนี้ มีความสุขมากที่ได้อยู่บ้าน ได้อยู่กับพ่อแม่ญาติพี่น้อง และได้ทำในสิ่งที่รัก และสามารถไปช่วยคนอื่นในชุมชนเกิดได้ด้วย เขาค่อนข้างจะภูมิใจกับทุกๆ อย่างที่อยู่รอบด้านของเขาตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชนที่เข้ามาสนับสนุน เพราะบุคคลเหล่านั้นเริ่มมองเห็นแล้วว่าคุณสุธีทำได้จริง ๆ สำหรับตัวเขาเอง เขาแทบไม่อยากเชื่อตัวเองว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ เขาภูมิใจที่มีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเอง และเป็นผลิตภัณฑ์ของบ้านเกิด เป็นสิ่งที่เขาเกิดมากับมัน เขาพยายามผลักดันปลาสลิดบางบ่อที่กำลังจะขาดหายไป ให้กลับมาเลี้ยงที่นี่ได้เหมือนเดิมอีกครั้ง และเขาทำสำเร็จ
ลิ้ม บัวรอด
ส่งลูกเรียนจบมหาวิทยาลัยด้วยการปลูกข่าออร์แกนิค
อำนาจ ศรีบัวทอง
เกษตรกรเจ้าเทคโนโลยี
ปรมินทร์ ประทุมมา
เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วย ดอกขจร
อภิรักษ์ เขียวประเสริฐ
“สวนมะลิหอมอิ่มใจ” ปลูกแบบปลอดสารพิษ รายได้ดี สุขภาพดี
ภูเขา ชากะสิก
ผู้สืบทอดกระบองเพชรสวนลุงจรณ์ จากรุ่นสู่รุ่น
ปานศิริ ปาดกุล
ปูชุบชีวิต
ปรีดาธพันธุ์ จันทร์เรือง
ผู้ใช้ความรู้สึกด้านลบ ผลักตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้า
ทศพร เจริญกิจ
สุขใจที่ได้เป็นเกษตรกรใบหม่อน
ชยุตม์ โตสำราญ
เริ่มด้วยใจ ทำด้วยรัก สวนฝรั่งออร์แกนิคกิมจู
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×