เกษตรกรต้นแบบ
ต้นแบบเกษตรกรผู้มีแนวคิด ทักษะความรู้และภูมิปัญญาอันโดดเด่น พร้อมเผยแพร่ประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สาธารณะ ทั้งในด้านการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและการจัดการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบเกษตรกรรมของไทย
ทับทิม ฉายประดิษฐ์
เลี้ยงกุ้งก้ามกรามให้คุณภาพดี ต้นกำเนิดอาชีพที่ยั่งยืน
อาชีพเกษตรกรใช่ว่าจะสบายตั้งแต่เริ่มต้นกว่าจะประสบความสำเร็จมาได้ก็ต้องอาศัยความขยันและอดทนเป็นอย่างมาก เรื่องราวของนายทับทิม ฉายประดิษฐ์ เจ้าของบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ที่บ้านอัมพวัน ต.ลำคลอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามจำหน่ายจนเป็นที่รู้จักหลายต่อหลายคน นายทับทิมเล่าให้ฟังว่าจากที่เคยทำนาอย่างเดียวพอหมดฤดูกาลทำนาพื้นที่นาก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจนมีวันหนึ่งมีเพื่อนได้ชักชวนมาเลี้ยงกุ้งโดยใช้พื้นที่นาทำเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามจากพื้นที่ 2 ไร่ในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามจนขยายเพิ่มบ่อเลี้ยงกุ้งเป็น 30 ไร่เพื่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามอย่างเดียวทำให้ครอบครัวของนายทับทิมมีรายได้เพิ่ม นายทับทิมยังเล่าต่อว่าปัญหาและอุปสรรคก็มีเหมือนกันในการเลี้ยงกุ้ง แต่เราก็จะต้องอาศัยหลักในความขยันและอดทนในการดำเนินชีวิตกว่าจะประสบความสำเร็จมาถึงจุดๆนี้ได้ก็พบปัญหามากมายเช่นเดียวกัน นายทับทิม ฉายประดิษฐ์ จึงเป็นต้นแบบของเกษตรกรที่มีความขยันและอดทนเป็นที่รู้จักของหน่วยงานต่างๆ
สุเทพ ศิริมูล
เกษตรกรต้นแบบการเลี้ยงสัตว์ปีกเมืองดอกบัว
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
23-29°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×