เกษตรกรต้นแบบ
ต้นแบบเกษตรกรผู้มีแนวคิด ทักษะความรู้และภูมิปัญญาอันโดดเด่น พร้อมเผยแพร่ประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สาธารณะ ทั้งในด้านการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและการจัดการเกษตรแบบครบวงจร เพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบเกษตรกรรมของไทย
ชาติชาย ทองจรัส
ปลูกทับทิมพันธุ์จรัสแสง รสหวาน ทานได้ทั้งเมล็ด
"เมื่อรู้แล้วว่าตนเองต้องการจะทำสิ่งใด ก็ควรที่จะลงมือทำทันที ถึงจะเกิดผลสำเร็จ" คุณชาติชายมีความเชื่อว่าการที่เรารีบลงมือทำหลังจากตั้งใจคิดและศึกษาว่าทำได้แล้ว ไม่ว่าอย่างไรก็เกิดผล และอีกสิ่งหนึ่งที่คุณชาติชายนำมาใช้เป็นวลีเด็ดในการดำเนินชีวิตนั่นคือ แต่ก่อนที่มีความเชื่อจากวลีที่ว่า ปลาใหญ่กินปลาเล็ก คุณชาติชายกล่าวว่าสมัยนี้ควรใช้วลีที่ว่า "ปลาไวกินปลาช้า" น่าจะได้ผลกว่า เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคิดได้แล้ว คุณควรจะลงมือทำทันที เพื่อความสำเร็จที่จะมาถึงก่อนผู้อื่นที่ยังไม่เริ่มทำหรือทำช้ากว่า
สมเกียรติ บุตรบำรุง
ปลูกน้อยหน่าพันธุ์ใหม่ ปลูกก่อน รวยก่อน
สมชัย ขยันการ
กล้วยหอมคาเวนดิช สุดยอดกล้วยให้พลังงานสูง ตลาดต้องการทั่วโลก!
บรรจง แสนยะมูล
พบความสุขเพราะปลูกไผ่ เปลี่ยนแปลงความคิดพิชิตความยากจน
วุฒิชัย ไพรตื่น
เลี้ยงไก่ชีท่าพระ ไก่พื้นเมืองไทย เลี้ยงง่าย โตเร็ว ราคาไม่ตก
สุชีพ บุญวีระ
ไร่บุญฉลวย รวมพลคนปลูกผักอินทรีย์
ปา ไชยปัญหา
เจ้าของไร่อรหันต์ เริ่มจากปลูกมันสู่เกษตรแบบผสมผสาน
ลออง ศาลา
ผู้ปลูกฝรั่งสาลี่เงินล้านแห่งเมืองปากช่อง
ชยพล กลมกล่อม
จากนักธุรกิจอสังหาฯสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพมาตรฐานGAP
วีระ สุทธิสาร
ทายาทเกษตร ด้วยสำนึก ด้วยศรัทธา และรักบ้านเกิด
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-32°C
เชียงใหม่
24-32°C
นครราชสีมา
24-33°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×