ข่าวแวดวงเกษตร

ทีมรักบ้านเกิด 19 ตุลาคม 2561

ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคาดการณ์ว่า ปี 2561/2562 จะมีการปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นจาก 19.2 เป็น 20.1 ล้านไร่ และกรีดยางได้เพิ่มขึ้นจาก 4.5 เป็น 4.9 ล้านตัน แต่ด้วยเหตุที่ดีมานด์ภาคการส่งออกยางพารายังต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทางการค้าระหว่างสหรัฐ-จีนส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจทั่วโลก... 25

ทีมรักบ้านเกิด 12 ตุลาคม 2561

ปัญหา \"ผึ้งตายยกรัง\" เป็นปัญหาที่กำลังคุกคามรังผึ้งทั่วโลก ซึ่งผลกระทบเลวร้ายที่สุดที่ผู้บริโภคอย่างเราอาจจะเจอคือไม่มีน้ำผึ้งให้เราได้กิน อีกทั้งยังจะลุกลามไปถึงผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ที่ต้องอาศัยการผสมเกสรจากผึ้งด้วย 174
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ต่อไป

จากหน้า 1 ถึง 217

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×