คลิปเกษตร
การตอนกิ่ง เป็นวิธีการขยายพันธ์ุที่เกษตรกรให้ความนิยมเป็นอย่างมาก แต่ปัญหาของเกษตรกรที่พบเจอเวลาตอนกิ่งในช่วงฤดูแล้ง ก็คือเรื่องของน้ำไม่เพียงพอ ซึ่งบางกิ่งอาจอยู่สูงมากจนสปริงเกอร์เหวี่ยงน้ำไปไม่ถึง หรือในช่วงของวิกฤตภัยแล้งที่ส่งผลในเรื่องของน้ำมีปริมาณจำกัด ซึ่งหากกิ่งที่เกษตรกรได้ตอนไว้ เกิดขาดน้ำอาจทำให้รากไม่สามารถงอกได้อาจสร้างความเสียหายต่อกิ่งที่เกษตรกรทำการตอนไว้ หรือการใช้สายยางฉีดและการใช้ขันตักน้ำรดก็เป็นวิธีที่อาจทำให้สิ้นเปลืองน้ำโดยใช่เหตุ คุณอุดมศักดิ์ เรืองประดิษฐ์ เกษตรกรผู้ซึ่งทำการขยายพันธ์ุกิ่งมะนาวเพื่อจำหน่ายได้แนะนำอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผ่านวิกฤตช่วงของภัยแล้งมาได้ ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆ ที่นำมาใช้กับกิ่งตอนได้ทุกชนิด ช่วยให้เกษตรกรประหยัดน้ำเหมาะสำหรับช่วงฤดูแล้งเป็นอย่างมาก โดยการนำวัสดุเหลือใช้นำมาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์
28 ธันวาคม 2559
966
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
ตู้ฟักไข่ เครื่องมือจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการขยายพันธุ์ไก่ ซึ่งสำหรับเจ้าของฟาร์มขนาดใหญ่อาจหาซื้อตู้ฟักไข่ที่มีวางจำหน่ายทั่วไป แต่สำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดต้นทุนนั้น ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีผู้ประดิษฐ์คิดค้นตู้ฟักไข่ขึ้นมาเอง ซึ่งมีความแตกต่างกันหลายรูปแบบ อย่างเช่น ตู้ฟักไข่จากกล่องโฟม อีกหนึ่งผลงานที่ถูกคิดค้นโดยพ.ต.ท.หญิงณาตยา ตั้งโพธิ์ทอง ข้าราชการตำรวจจังหวัดเชียงรายที่มีใจรักด้านการเกษตร ท่านได้ประดิษฐ์และทดลองใช้มาแล้วในฟาร์มของตนเองกับไก่หลายสายพันธุ์ ซึ่งพบว่าได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ จึงยินดีเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจทั่วไปได้ประดิษฐ์ใช้เองง่ายๆ มีส่วนประกอบเพียงไม่กี่อย่าง มีต้นทุนต่ำ เกษตรกรทั่วไปสามารถประดิษฐ์ใช้เองหรือพัฒนาต่อยอดจากแนวคิดดังกล่าวได้
25 สิงหาคม 2559
6,401
อาชีพทำนานั้นล้วนแต่ต้องใช้ต้นทุนหลายๆอย่างประกอบกัน ซึ่งทุกๆขั้นตอนล้วนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งชาวนาก็ต้องหาวิธีทำนาที่ช่วยให้ลดต้นทุน คือลดกำลังคน เวลา ต้นกล้า ซึ่งปัจจุบันนั้นมีเครื่องมือช่วย ในการทำนามากมาย นายอนันต์ ศิรินุพงศ์ เป็นเกษตรกรที่มีความรู้ความชำนาญในการทำนามาประมาณ 40 ปี โดยมีเนื้อที่จำนวน 80 ไร่ อยู่ที่ ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา และทำนาไม่ได้จ้างกำลังคน คุณอนันต์ บอกว่า ตนทำนามาตั้งแต่เด็ก ทำนาจนเป็นอาชีพหลัก การทำนาแต่ละปีต้องใช้ทุนเยอะ จึงต้องมีการทำนาแบบลดต้นทุนเข้าช่วย จึงคิดวิธีที่จะช่วยให้ลดต้นทุน คือ ประหยัดต้นทุน ประหยัดเวลา และประหยัดกำลังคน คุณอนันต์ จึงคิดค้นดัดแปลงออกแบบแพทำนาขึ้นใช้เอง โดยหลักการทำงานของแพทำนานั้นไม่ยากและสามารถทำใช้เองได้ จึงอยากแนะนำเทคนิคการทำนาแบบลดต้นทุน ด้วยแพทำนามาฝากด้วย
27 พฤษภาคม 2559
1,912
คุณไพรัตน์ ตาแก้ว เป็นเกษตรกรตัวอย่างและมีความรู้ความชำนาญในการทำนาแบบลดต้นทุน อยู่บ้านเลขที่ 119 หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีอาชีพทำนามาประมาณ 30 ปี มีพื้นที่ทำนา จำนวน 90 ไร่ ทำเพียงคนเดียวไม่ได้จ้างกำลังคน ปัจจุบันคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพเอง ซึ่งเมื่อก่อนได้ซื้อเมล็ดพันธุ์จากศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวพัทลุง แต่ต้นทุนสูง ต่อมาเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุน ประหยัดเวลา ประหยัดกำลังคน และไม่ต้องหาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากภายนอก คุณไพรัตน์จึงคิดค้นดัดแปลงออกแบบเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้นใช้เอง โดยหลักการทำงานของเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้น ใช้กำลังลมจากเครื่องยนต์ผ่านสายพานกังหันลม จะสามารถคัดคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ให้ได้ขนาดเมล็ดตามที่ต้องการ และได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี ไม่เกิดการกลายพันธุ์ ใช้เวลาเพียง 6-7 นาที สามารถคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ 30 กิโลกรัม และคัดแยกเมล็ดข้าวได้ทุกสายพันธุ์ รวมถึงสามารถกำจัดเมล็ดข้าวลีบหรือเมล็ดข้าวที่ไม่สมบูรณ์ เศษวัชพืชเศษไม้เศษขยะต่างๆ อีกด้วย
27 เมษายน 2559
1,494
ตู้ฟักไข่อัตโนมัติขนาดเล็ก ผลงานที่ประดิษฐ์คิดค้นโดยคุณคหบดี นามซื่อ เจ้าหน้าที่สัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผ่านการทดลองใช้และรับรองผลโดยปราชญ์ชาวบ้านผู้ทำปศุสัตว์อินทรีย์ ช่วยให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตไก่ในฟาร์มได้มากขึ้น ปัจจุบันตู้ฟักไข่อัตโนมัติขนาดเล็กถูกนำไปใช้ในกลุ่มผู้ต้องการขยายพันธุ์ไก่ในฟาร์ม เช่นไก่พื้นเมือง ไก่ชน ไก่สายพันธุ์เศรษฐกิจ ในหลายพื้นที่ อุปกรณ์ชนิดนี้มีต้นทุนต่ำ ใช้งานง่าย เกษตรกรทั่วไปสามารถประดิษฐ์เองได้โดยไม่ต้องซื้อตู้ฟักไข่ที่มีราคาแพง ซึ่งคุณคหบดี ภูมิใจนำเสนอและยินดีเผยแพร่สิ่งประดิษฐ์นี้ให้เกษตรกรได้ใช้กัน
22 มีนาคม 2559
2,529
ถึงฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรกรส่วนใหญ่ยังต้องอาศัยแรงงานในการหว่านและเก็บเกี่ยวข้าวซึ่งในปัจจุบันค่าแรงในการเก็บเกี่ยวข้าวมีค่าแรงสูงถึงวันละ 250-30บาท/วัน เกษตรกรจึงหันมาใช้เครื่องทุ่นแรงต่างๆมากขึ้น เช่น รถเกี่ยวข้าว ทำให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น ด้วยปัญหานี้อาจารย์พลกฤษ พิมพ์ทองจากวิทยาลัยเทคนิคนางรอง จ.บุรีรัมย์ จึงได้คิดค้นนวัตกรรมกระเช้าเกี่ยวข้าวไว้ให้เกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเองโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ทำนาข้าว ด้วยขั้นตอนวิธีการทำดังนี้สำหรับนวัตกรรมกระเช้าเกี่ยวข้าว ก็จะประกอบไปด้วย เครื่องตัดหญ้าจานโรตารี่ 1 เครื่องและกระเช้าเก็บรวงข้าวซึ่งสามารถประยุกต์ตะแกงรถจักรยานยนต์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วจากนั้นนำมาประกอบเข้าด้วยกันก็สามารถนำไปใช้งานได้เลย ทั้งนี้สำหรับใครที่สนใจข้อมูลนวัตกรรมกระเช้าเกี่ยวข้าวประสิทธิภาพของเครื่องเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องตัดหญ้าจานโรตารี่ 1 เครื่อง สามารถเกี่ยวข้าวในแปลงขนาด 100 ตารางวาภายในเวลา 15 นาที หรือต้องการศึกษาดูงาน ถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์พลกฤษ พิมพ์ทอง วิทยาลับเทคนิคนนางรอง จ.บุรีรัมย์ โทร 0817257322
11 มีนาคม 2559
1,535
เทคนิคการให้น้ำ และปุ๋ย ด้วยเครื่องสูบน้ำจากบาดาล สำหรับชาวไร่อ้อย คุณรัชต์รันดร์ วงษ์วิลัย เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญในการทำไร่อ้อย มากว่า 20 ปี บนพื้นที่ 50 ไร่ อ.วังม่วง จ.สระบุรี ได้ประยุกต์เครื่องดูดปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเอง เพื่อสร้างรายได้ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตให้ได้คุณภาพ ด้วยนวัตกรรมเครื่องดูดปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ การทำงานของเครื่องดูดปุ๋ย จะประกอบไปด้วยมีเครื่องยนต์ 23 แรง เป็นตัวหลักในการทำงาน ซึ่งเป็นต้นกำลังในการดูดน้ำ และเครื่องดูดปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพเครื่องนี้ยังสามารถส่งได้ 200 - 300 เมตร เครื่องดูดปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจะติดตั้งโดยให้ใกล้กับแหล่งน้ำมากที่สุดเพื่อสะดวกในการใช้งาน จากนั้นเครื่องจะทำการส่งน้ำมายังท่อที่ทำการวางระบบไว้ ผลักดันให้ดูดน้ำในระบบสุญญากาศส่งไปยังท่อสายน้ำหยด ในขณะให้ปุ๋ยนั้น เราสามารถปรับวาวล์ เพิ่มหรือลดระดับในการให้ปุ๋ยได้ สามารถเปิดน้ำใส่ถังปุ๋ยได้เลย เพราะทำการเชื่อมต่อระบบไว้แล้ว เรียกได้ว่าเครื่องนี้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง อัตรากำลังการให้ปุ๋ย คือ ปริมาณน้ำ 200 ลิตร /ปุ๋ยน้ำหมัก 2 ลิตร ซึ่งจะสามารถให้ปุ๋ยได้ 2 ชั่วโมง/
10 มีนาคม 2559
2,358
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×