คลิปเกษตร
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
คุณสิริกร ชาญชำนิ เกษตรกรวัย 46 ปี เจ้าของสวนเพาะกล้าพืชผักสวนครัวทุกชนิดเจ้าเดียวในจังหวัดขอนแก่น ที่บ้านท่าโพธิ์ ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ซึ่งเน้นการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ เพื่อได้ต้นกล้าที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์ โดยมีขั้นตอนการเพาะกล้าดังนี้ เตรียมดินลงถาดหลุมและใช้ไม้เจาะร่องลึกประมาณ 1 ซม. นำเมล็ดที่เตรียมไว้มาหยอดในกะบะหลุมที่เตรียมดินไว้ เพื่อหยอดหลุมละ 2-4 เมล็ดแล้วทำการกลบดิน รดน้ำให้ชุ่ม เก็บถาดที่เพาะกล้าไว้ในร่มรำไร หรือมีตาข่ายพรางแสงอย่าให้ถูกฝนโดยตรง เมล็ดพันธุ์กล้าที่เพาะ 7วัน จะเริ่มงอก หลังจากงอกได้ 13 วัน ให้นำกล้าที่งอกแล้วสูงประมาณ 2-3 ซม. แยกมาปักในกะบะถาด105 หลุม ที่เตรียม โดยแยกให้เหลือหลุมละ 1ต้น เมื่อต้นกล้าโตและแข็งแรงแล้ว ให้คัดต้นที่ได้ขนาดเดียวกันไปยังอีกถาดหนึ่ง เพื่อรอจำหน่ายได้ต่อไป
22 ธันวาคม 2559
1,757
"ลุงนิล" เจ้าของสวนคอนโด 9 ชั้น ผู้ยึดมั่นด้วยพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เกษตรกรหนึ่งใน 25 ปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพรรุ่น 1 ผู้ที่ไม่เคยท้อถ้อยและสิ้นหวังในชีวิตด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นกับการริเริ่มทำการเกษตรแบบผสมผสานโดยใช้พื้นที่ทุกในสวนทุกส่วนอย่างมีคุณค่ากับการดำเนินรอยตามพ่อของแผ่นดินจนประสบความสำเร็จและยินดีที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจกับการปลูกมันหอมพืชเศรษฐกิจส่งออกญี่ปุ่นเสริมภายในสวนแบบง่าย ๆ แต่สร้างรายได้นับแสนต่อปีได้อย่างไร สามารถติดตามได้ตามคลิปวิดีโอนี้
20 ธันวาคม 2559
5,643
คุณกฤษกร ศาริจิต หรือ คุณโม ทายาทธุรกิจฟาร์มเห็ดบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นฟาร์มเห็ดที่มีชื่อเสียงในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีประสบการณ์ในการเพาะเห็ดมานานกว่า 30 ปี ได้เผยถึงเคล็ดลับการกระตุ้นดอกเห็ดขอนให้ออกดอกได้เร็วขึ้น โดยก้อนเชื้อเห็ดขอนจะให้ผลผลิตได้นานถึง 6 เดือน ให้ผลผลิตสูงในช่วง 1-4 เดือนแรก และลดปริมาณลงจนเชื้อหมดไป เห็ดขอนแต่ละรุ่นจะให้ผลผลิตดอกเห็ดห่างกัน 10-15 วัน การทำความสะอาดบริเวณหน้าก้อนเชื้อเห็ดจึงถูกนำมาใช้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เห็ดออกดอกได้เร็วขึ้น โดยคุณกฤษกรแนะนำให้ใช้ช้อนเขี่ยเอาโคนหรือเศษรากของเห็ดที่เหลือตกค้าง รวมถึงการใช้ช้อนขูดเอาเชื้อราบริเวณหน้าก้อนเชื้อเห็ดออกไป เพื่อให้เชื้อเห็ดชุดใหม่เดินได้อย่างเต็มที่ ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะสามารถกระตุ้นให้เห็ดออกดอกได้เร็วขึ้นเพียง 3-5 วัน เท่านั้น
15 ธันวาคม 2559
2,172
นายบุญส่วน แก้วไพฑูรย์ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ(GAP ดีเด่น) เจ้าของไร่มะม่วงสวนอุดม และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก บ้านสว่างพัฒนา ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ให้คำแนะนำเทคนิควิธีการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองให้มีผิวเนียนสวย มีสีเหลืองทอง คุณภาพดี โดยนำถุงกระดาษคาร์บอนมาห่อผลมะม่วงขนาดผลเท่ากับไข่เป็ด-ไข่ไก่ หรือช่วงอายุของมะม่วง 60-65 วัน ภายหลังจากติดผล วิธีการก็คือก่อนอื่นให้ตัดแต่งกิ่งของต้นมะม่วงให้โปร่งเพื่อให้แสงแดดส่องทั่วถึง กำจัดหญ้าวัชพืชด้วยเครื่องตัดหญ้าเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและแมลง ทำการคัดเลือกเอาเฉพาะผลมะม่วงที่สมบูรณ์สวยงามเอาไว้แล้วห่อหุ้มด้วยถุงกระดาษคาร์บอนอีกประมาณ 45 วัน จึงเก็บผลผลิต โดยมะม่วงที่ได้จะมีผิวสวย ผิวเนียน สีเหลืองทอง ไร้ตำหนิ จำหน่ายได้ราคาสูง มีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
29 พฤศจิกายน 2559
1,674
สับปะรดนางแล อีกหนึ่งเสน่ห์ของจ.เชียงรายที่ชวนให้คุณรักและหลงใหลไปกับรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว หากใครได้มาเยือนถิ่นนี้จึงควรอย่างยิ่งที่จะลิ้มลองความอร่อยของสับปะรดที่ไม่เหมือนใคร วันนี้คุณวิรัตน์ จันเลน ปราชญ์เกษตรบ้านป่าซางวิวัฒน์ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย พร้อมต้อนรับทุกท่านแล้วด้วย"ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระดาษใบสับปะรด"แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ท่านจะได้พบกับความมหัศจรรย์ของสับปะรดสายพันธุ์นี้ เพราะทุกส่วนของสับปะรดมีคุณค่า พบกับผลิตภัณฑ์แปรรูป เมนูอาหาร งานศิลปะที่ล้วนแล้วทำมาจากสับปะรดทั้งสิ้น แล้วคุณจะรักและหวงแหนสับปะรดนางแล พืชเศรษฐกิจที่มีประวัติที่มาอันยาวนาน ปัจจุบันคุณวิรัตน์คือผู้สืบสานภูมิปัญญาจากบรรพบุรษเพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบทอด เพื่อให้สับปะรดนางแลสายพันธุ์ดั้งเดิมคงอยู่คู่จ.เชียงรายตลอดไป เชิญคุณมาทำความรู้จักกับสับปะรดพันธุ์นางแล คุณวิรัตน์ จันเลนยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน
28 พฤศจิกายน 2559
1,459
21 พฤศจิกายน 2559
3,644
คลิปเกษตรแนะนำ
คุณสุทธิเดช กฤษณะเศรณี หรือลุงต้อย กล่าวถึงเคล็ดลับในการทำกิ่งพันธุ์ทุเรียนโบราณ โดยเฉพาะพันธุ์นกหยิบ โดยลุงต้อยจะสั่งเมล็ดพันธุ์ต้นตอมาจากทุเรียนทางภาคใต้ ซึ่งต้นตอจะต้องมีอายุ ตั้งแต่ 4 เดือน จากนั้นก็นำมาผ่า แล้วเสียบยอด โดยใช้ทุเรียนต้นพันธุ์โบราณที่ต้องการเสียบลงไป เป็นยอดทุเรียนที่ต้นไม่แก่เกินไป (ทุเรียนรุ่น) ขั้นตอนก็ทำง่ายๆดังนี้ ที่ต้นตอตัดเป็นปากฉลาม หรือจะผ่าลิ่มก็ได้แล้วแต่ถนัด จากนั้นเลือกกิ่งพันธุ์จากต้นที่เราต้องการ (พันธุ์นกหยิบ) มาตัดใบออกเหลือแค่หนึ่งส่วนสามของใบ เพื่อลดการคลายน้ำ มาเสียบ จากนั้นจึงนำพลาสติกมาพันให้รอบจนแน่น จากนั้นนำไปเข้ากระโจมพลาสติก บ่มไว้อีกสี่เดือนไม่ต้องรดน้ำ แต่ถ้าแห้งไปก็พรมน้ำนิดหน่อย พอเพิ่มความชื้น แล้วจึงนำไปบำรุงก่อนลงแปลงปลูก ลุงต้อยกล่าวถิ่งท้ายว่าเกษตรกรควรที่จะเพาะต้นพันธุ์เองเพราะสามารถเลือกต้นพันธุ์เองได้
3 มีนาคม 2560
3,152
ผักกระชับ เป็นผักพื้นบ้านที่ชาวระยองรู้จักกันดีและยังนิยมนำมาบริโภคกันในหลายพื้นที่ โดยสามารถนำมารับประทานได้ทั้งแบบสดและแบบปรุงสุก ผักกระชับเคยถูกจัดให้เป็นวัชพืชที่ไม่มีคุณค่า แต่ในปัจจุบันผู้บริโภคที่รักสุขภาพหลายคนเริ่มหันมารู้จักกันมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผักกระชับมีสรรพคุณทางด้านตัวยาที่ช่วยในการลดความดัน ลดไขมันในเส้นเลือด ช่วยกระชับช่องคลอด และด้วยมีรสชาติอร่อยและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจึงทำให้สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายชนิด ส่งผลให้ผักกระชับมีความต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก โดยราคาจำหน่ายพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ 100 - 200 บาทเลยทีเดียว
11 พฤษภาคม 2559
2,843
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×