คลิปเกษตร
21 มกราคม 2558
3,191
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
คุณพูลจิตต์ กาลพัฒน์ เกษตรกรที่มีความโดดเด่นด้านการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เจ้าของสวนลูกนายพล บ้านภูดิน ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ บนพื้นที่ 17 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา คุณพูลจิตต์ได้อธิบายถึงการทำนา 2 ไร่ ในรูปแบบเกษตรธรรมชาติไร้สารพิษโดยไม่ใส่ปุ๋ย จากแนวคิดที่ปัจจุบันปัญหาภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อการทำนานอกเขตชลประทาน บ่อน้ำเริ่มตื้นเขิน น้ำใต้ดินเริ่มอยู่ลึกลงไป จึงทำการปรับที่นาให้ลึกลงไปจากระดับพื้นดินเดิม ทำคันดินให้สูงขึ้นเลียนแบบบ่อเลี้ยงปลา จากนั้นก็ทำนาสลับกับการเลี้ยงปลากินพืชที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยและมีรายได้เสริมจากการเลี้ยงปลา อีกทั้งยังได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพดีอย่างน่าทึ่ง
21 มกราคม 2558
2,307
21 มกราคม 2558
1,535
คุณจรูญ เกษโกวิทย์ เกษตรกรกรผู้เชี่ยวชาญการปรับปรุงสภาพดินในนาข้าวและยังเป็นกรรมการฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างวิสาหกิจโรงสีข้าวชาวนาตราด ต.เนินทราย อ.เมือง จ.ตราด พบปัญหาของดินเปรี้ยวที่มีต่อการปลูกข้าว ได้แก่การขาดฟอสฟอรัส แร่ธาตุและการจำกัดของปฏิกิริยาจุลินทรีย์ในดินทำให้ดินในนาข้าวไม่มีคุณภาพ จึงแนะเทคนิควิธีจัดการดินที่มีสภาพความเป็นกรดซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเกิดดินชนิดนี้อยู่ในหน้าตัดของดิน และปริมาณของกรดกำมะถันที่เกิดขึ้นนั้น อาจมีมากพอที่จะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดิน และการเจริญเติบโตของข้าวในนา โดยการปรับปรุงดินกรด อาจมีความแตกต่างกัน และอาจต้องใช้หลายวิธีผสมผสานกัน เพื่อความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ จึงแนะเทคนิคง่ายๆมาบอกต่อสำหรับเกษตรกรผู้ทำนาได้นำไปใช้ปรับสภาพดินในนาก่อนการลงมือปักดำข้าว เพื่อผลผลิตที่ดีต่อพี่น้องชาวนา
21 มกราคม 2558
1,614
ปัจจุบันพี่น้องชาวนาประสบปัญหาเรื่องต้นทุนการทำนาที่สูงขึ้น เนื่องจากปัจจัยการผลิตปรับราคาสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ด้วยเหตุนี้ คุณไพทูรย์ ฝางคำ เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญด้านการทำนาข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เจ้าของรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2551 ชาวจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้นำพืชตะกูลถั่วมาปลูกหลังนา เพื่อช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน สร้างปุ๋ยพืชสดมาใช้ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมี และการปลูกถั่วสลับกับการทำนาจะเป็นการตัดวงจรชีวิตของแมลงศัตรูข้าวในนา นอกจากนี้ถั่วที่ปลูกไว้ยังสามารถเก็บฝักขายเป็นรายได้เสริมได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
21 มกราคม 2558
1,743
คุณมานะ เซียงสันเที๊ยะ เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำนาดีเด่น ประจำปี 2552 ที่มีประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้ในการทำเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกไม้ผลฝรั่งพันธุ์เย็น เลี้ยงปลา ทำนาข้าวแบบอินทรีย์ พร้อมมีเทคนิคในเรื่องการทำน้ำหมักต้นกล้วย ช่วยทำให้ใบข้าวตั้งตรงไม่งอ นำต้นกล้วยสับ 3 ส่วน กากน้ำตาล 1 ส่วน และน้ำ 1 ส่วน มาเทลงในถังสำหรับหมัก คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน ปิดฝาให้สนิทนำไปตั้งไว้ในที่ร่ม หมักทิ้งไว้ 3 เดือน ก็สามารถนำไปใช้ได้ ใช้น้ำหมักต้นกล้วยอัตรา 1ต่อ 1 ใช้ 20 ลิตรต่อนาข้าว 1 ไร่ จะช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดินได้ดี และบำรุงนาข้าวได้ดีช่วงก่อนที่ข้าวจะออกรวง ต้นข้าวจะมีลักษณะใบตั้งตรงไม่งอ แสงแดดสามารถส่องถึงแมลงไม่สามารถมาอาศัยอยู่ใต้ใบข้าวได้
21 มกราคม 2558
2,104
คลิปเกษตรแนะนำ
ข้าวในประเทศไทยมีหลากหลายสายพันธุ์ แต่ที่นิยมปลูกและรับประทานมีเพียงไม่กี่สายพันธุ์ ดังนั้นถ้าอยากได้สายพันธุ์ข้าวที่ดีและมีคุณภาพก่อนที่จะนำลงไปปลูกในแปลงนาจริงต้องมีการคัดสายพันธุ์ก่อน เพื่อให้ได้เป็นสายพันธุ์เดียวกันทั้งหมด วันนี้มีวิธีการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่จากแปลงคัดเมล็ดพันธุ์ เป็นวิธีการของ คุณชินวุฒิ ปิดทองคำ เกษตรกร Young Smart Farmer ของ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ซึ่งก็เป็นวิธีการง่ายๆที่เกษตรทั่วไปสามารถทำได้ นั่นคือการสังเกตุว่าต้นไหนหรือกอไหนที่ไม่เหมือนกับกออื่นให้ตัดทิ้ง เช่น สูงกว่า เตี้ยกว่า ออกรวงก่อน ออกรวงทีหลังฯลฯ เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีและมีคุณภาพ สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.rakbankerd.com
21 มกราคม 2558
2,535
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×