คลิปเกษตร
เกษตรกรผู้ปลูกมังคุดมักจะประสบปัญหาผลผลิตไม่ได้คุณภาพตามต้องการ จากการสัมภาษณ์คุณสัมฤทธิ์ เข็มสม เกษตรกรผู้มีประสบการณ์การปลูกมังคุดมา 22 ปี ได้แนะนำการเตรียมความพร้อมต้นมังคุดหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยการตัดแต่งกิ่ง และใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ประมาณ 2-3 กิโลกรัม/ต้น และใส่ปุ๋ยคอก 20-50 กิโลกรัม/ต้น เฝ้าติดตามกำจัดศัตรูพืช และเตรียมการออกดอก โดยใช้ปุ๋ยสูตร 8-24-24 ก่อนออกดอก 1-2 เดือน หรือ 9-24-24 อัตรา 2-3 กิโลกรัม/ต้น ใส่ปุ๋ยบำรุงผล สูตร 13-13-21 อัตรา 1-2 กิโลกรัม/ต้น หลังจากต้นมังคุดออกดอก การจัดการต้น เพื่อป้องกันมังคุดเป็นเนื้อแก้ว และมียางไหลออกจากผิวของผล โดยการสับที่ลำต้นมังคุดให้เป็นรอยในแนวเฉียง ระยะมังคุดติดผล 8 สัปดาห์ เพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงที่ลำต้น ทำให้ให้ผลมังคุดไม่เป็นยางและเนื้อมังคุดไม่เป็นเนื้อแก้ว จะช่วยให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดและได้ราคาดี
9 ตุลาคม 2558
1,255
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
การทำนาข้าวให้ประสบผลสำเร็จนั้นควรดูแลกันทุกขั้นตอนเพื่อจะได้ผลผลิตของข้าวที่ได้ผลผลิตดี คุณวารินทร์ สังข์ปล้อง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวชุมชนตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปลูกข้าวมากกว่า 15 ปี ปัจจุบันปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมนิล ข้าวสังข์หยด ไว้จำหน่ายทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งได้รับมาตรฐาน อย.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แนะนำขั้นตอนการเริ่มต้นปลูกข้าวในแบบของลุงรินด้วยขั้นตอนและวัตถุดิบที่ต้องเตรียมดังนี้ 1.ปุ๋ยอินทรีย์หมัก จำนวน 250 กิโลกรัม 2.ปุ๋ยยูเรีย จำนวน 15 กิโลกรัม วิธีการทำ หลังจากหว่านข้าวในนาไปแล้ว 10 วัน ก็นำน้ำเข้านาเพื่อมาเลี้ยงต้นข้าวให้ระดับน้ำอยู่ที่ความสูง 5 เซนติเมตร ขังน้ำไว้ในนาข้าวจนกว่าข้าวจะอายุครบ 20 วัน จากนั้นเปิดน้ำออกจนหมด จะเป็นช่วงที่ดินในนาข้าวแตกระแหงถ้าใส่ปุ๋ยลงไปจะทำให้ปุ๋ยซึมลงดินได้ดี ช่วงนี้ให้นำปุ๋ยอินทรีย์หมักปริมาณ 250 กิโลกรัม คลุกเคล้ากับปุ๋ยยูเรีย ปริมาณ 5 กิโลกรัม หว่านลงไปในนาข้าวให้ทั่วเมื่อข้าวมีอายุครบ 60 วันให้ใส่ปุ๋ยยูเรียเพิ่มอีกปริมาณ 10 กิโลกรัม รับรองว่าได้ผลผลิตข้าวตรงตามคุณภาพอย่างแน่นอน
9 ตุลาคม 2558
1,851
ปัจจุบันนี้ ผลิตภัณฑ์ทุเรียนทอดมีจำหน่ายมากมายให้เลือกรับประทาน มีรสชาติที่ใกล้เคียงกัน ความแตกต่างก็คงอยู่ที่ความหอม ความกรอบ ความอร่อย และที่สำคัญที่สามารถเป็นจุดสนใจให้ผลิตภัณฑ์น่าดึงดูดใจลูกค้ามากขึ้นก็คือการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้ดูแปลกใหม่ พร้อมทั้งการทำบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจ อย่างเช่นการทำแครกเกอร์ทุเรียนทอด ที่จะนำเศษผงทุเรียนผสมกับน้ำเชื่อมแบบเข้มข้น ให้เข้ากัน จากนั้นนำไปวางบนแครกเกอร์แต่ละอันปริมาณอันละครึ่งขีด แล้วนำเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่เตรียมไว้ วางแปะบนอีกชั้นหนึ่ง แล้วนำแครกเกอร์ที่วางวัตถุดิบต่างๆเรียบร้อยแล้วเข้าตู้อบประมาณ 20 นาที อุณหภูมิอยู่ที่ 150 องศาเซลเซียส เพียงเท่านี้ก็จะได้แครกเกอร์ ทุเรียนทอด ที่กรอบอร่อย
9 ตุลาคม 2558
1,774
คุณลุงแฉล้ม เวชสรรเสริญ ชาวสวน ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี ผู้เชี่ยวชาญการตัดเปลี่ยนสายพันธุ์ทุเรียนตามความต้องการตลาดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การทำสาวทุเรียน สามารถทำได้โดยการทาบกิ่งทุเรียน ซึ่งดีกว่าการปลูกใหม่ เนื่องจากการทาบกิ่งทุเรียน สามารถเลือกความต้องการของสายพันธุ์ทุเรียนได้ และช่วยลดระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เร็วขึ้น จาก 5 ปี เหลือเพียง 1-2 ปีเท่านั้น โดยการทาบกิ่งต้นทุเรียนควรเลือกต้นตอมีอายุประมาณ 20 ปีขึ้นไปหรือมีขนาดต้นสูงใหญ่ยากต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต หรือเป็นต้นพันธุ์ที่ไม่ต้องการแล้ว จึงนำมาเป็นต้นตอเพื่อใช้ทาบกิ่ง วิธีการนี้เป็นวิธีการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ทุเรียนตามความต้องการของตลาดที่ทำได้ง่าย ได้ผลผลิตเร็ว ไม่มีผลกระทบต่อผลผลิตและไม่ต้องลงทุนสูงอีกด้วย
1 ตุลาคม 2558
5,342
การปักไม้ไผ่เพื่อยึดลำต้นมะนาวที่ยังอ่อนอยู่นั้น เป็นอีกเรื่องที่เกษตรกรควรใส่ใจดูแล เพื่อเป็นอีกวิธีการทำช่วยยึดลำต้นป้องกันลม ไม่ให้มาทำลายต้นมะนาวได้ ซึ่งโดยปกติแล้ว เกษตรกรทั่วไปจะปักหักตรงแนวเดียวกับลำต้นมะนาว และผูกเชือกให้แน่น ก็ถือว่าเรียบร้อย แต่ในทางกลับกัน คุณสุวัฒน์ เจ้าของสวนมะนาวเพชรชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น แนะนำว่า เทคนิคง่ายๆในการปักไม้ไผ่ สำหรับต้นมะนาวเล็กนั้น ควรปักในแนวเฉียง 45 องศา ห่างจากโคนต้นมะนาวประมาณ 15 - 20 ซม.แล้วมัดเชือกกับลำต้นให้แน่น เพื่อเป็นการป้องกันลมพัด และการปักเฉียงแบบนี้ จะช่วยป้องกันโรคแคงเกอร์ได้ เพราะไม้ไผ่ที่ปักลงไปจะไม่ไปขูดกับราก หรือ ลำต้นมะนาวโดยตรง เมื่อไม่เกิดรอยแผลก็จะไม่มีปัญหาเรื่องโรคแคงเกอร์ตามมานั้นเอง
30 กันยายน 2558
3,916
การทำขนมทองม้วน แป้งสำเร็จรูปคือหัวใจสำคัญ แต่ คุณแม่ระเบียบ สละ เจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น สามารถนำข้าวสารมาแปรรูป ทำเป็นน้ำแป้ง เพื่อใช้ทดแทนการใช้แป้งสำเร็จรูป แล้วนำมาต่อยอดทำเป็น ขนมทองม้วน ได้อร่อย อย่างลงตัว อีกทั้งช่วยลดต้นทุนการผลิตลงไปได้กว่า 70% ด้วยวิธีการแสนง่ายตามภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยเอาข้าวสารเจ้า และ ข้าวสาวเหนียว ไปหม่าให้ได้ที่ประมาณ 4 ชั่วโมง จากนั้นนำมาปั่นผสมรวมกันกับน้ำกะทิ แล้วกรองด้วยผ้าขาวบาง อีกรอบเพื่อให้ได้น้ำแป้งที่ เนียน สะอาด จากนั้นไปผสมกับส่วนผสมอื่นๆในการทำขนมทองม้วน แล้วหยอดลงพิมพ์ที่ร้อน จะได้ขนมทองม้วนจากแป้งข้าวที่แสนอร่อยและทำง่าย ลดต้นทุนการผลิตได้ดี
29 กันยายน 2558
8,093
แหนมเห็ด เป็นอีกหนึ่งเมนูทางเลือกสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ ปัจจุบันมีหลายสูตรให้เลือกรับประทาน วันนี้ นำเสนอสูตรการทำแหนมเห็ดข้าวกล้องสมุนไพร ตามภูมิปัญญาของคุณแม่ระเบียบ สละ เจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ซึ่งมีวิธีการดังนี้ นำเห็ด3อย่าง ที่ต้องการ มาฉีกเป็นเส้นๆ นำไปต้มให้สุก แล้วห่อใส่ผ้าขาวบางนำเข้าเครื่องปั่นแห้ง(เครื่องซักผ้า) 1 นาที เพื่อบีบน้ำออกให้เห็ดแห้งสนิท แล้วนำมาผสมกับเครื่องปรุง ดังนี้ เห็ดอบแห้ง 1.5 กก.+เกลือ 2ช้อนโต๊ะ+กระเทียมโขลกละเอียด 3-5 ขีด + ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่หุงสุก 3 ขีด คลุกเคล้าใหเข้ากัน แล้วชิมให้ได้รสชาติกลมกล่อม เมื่อได้ที่แล้ว ตักใส่ถุงเพื่อทำตุ้มแหนมเห็ดพร้อมพริกสด แล้วมัดยางให้แน่น บรรจุกล่องพร้อมจำหน่าย หรือ รับประทานได้ทันที หากชอบเปรี้ยวตั้งไว้ 2 วัน สามารถเก็บใส่ตู้เย็นอยู่ได้นาน 1 เดือน
28 กันยายน 2558
2,522
คลิปเกษตรแนะนำ
3 มีนาคม 2560
1,028
23 มกราคม 2560
1,642
26 สิงหาคม 2559
2,331
13 พฤษภาคม 2559
1,099
11 พฤษภาคม 2559
1,083
25 เมษายน 2559
1,082
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×