คลิปเกษตร
คนเราจะเกิดความภูมิใจกับอะไรได้บ้าง บ้างพ่อแม่ภูมิใจกับลูก ที่เป็นเด็กว่านอนสอนง่าย บ้างครูอาจารย์ภูมิใจในตัวลูกศิษย์ ศึกษาเล่าเรียนทั้งในและนอกห้องเรียนเป็นอย่างดี เจ้านายภูมิใจในตัวลูกน้องที่เป็นคนขยันทำงาน ซื่อสัตย์ สุจริต สุดแล้วแต่จะเกิดเรื่องใดให้ได้ภูมิใจบ้าง ดังเช่น คุณพัฒน์นรี เกษตรกรผู้มีความรู้ทางการเกษตรจากศูนย์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเกษตรและการดำเนินชีวิต ยึดหลัก ขยัน รอบคอบ เพียรพยายาม จนสามารถสร้างพื้นที่ของครอบครัวให้กลายเป็น "บ้านพอเพียง" พื้นที่เกษตรผสมผสานที่ยั่งยืน
29 มีนาคม 2561
826
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
ธิติมา ดาผา เป็นผู้ดูแลสวนอินทผลัมปรีชาแห่งนนทบุรี เธอมีความภูมิใจว่าปลูกพืชชนิดนี้แล้วสามารถเจริญงอกงามได้ สามารถให้ผลผลิตออกมได้ และเป็นผลผลิตที่ทานแล้วอร่อย ทำให้คุณธิติมามุ่งมั่นที่จะทำการประชาสัมพันธ์บอกเล่าถึงความภูมิใจนี้ให้เกษตรกรรายอื่น ๆ และคนทั่วไปได้รู้จักกับต้นไม้มหัศจรรย์อย่างต้นอินทผลัมนี้ สามารถนำมาปลูกที่ประเทศไทยได้จริง ๆ ทั้งนี้เกษตรกรยังสามารถผสมเกสรด้วยตัวเอง โดยใช้วิธีง่ายๆ ได้อีกด้วย
27 มีนาคม 2561
170
ทุกวันนี้คุณธิติมาภูมิใจกับการเป็นเกษตรกร แต่ยังไม่ใช่ที่สุด เธอยังภูมิใจได้เรื่อย ๆ ทุกวันนี้ภูมิใจในระดับหนึ่งเท่านั้น เพราะภูมิใจว่าได้ปลูกอินทผลัมแล้วเจริญงอกงาม ได้นำเสนอกับทุกคนว่าอินทผาลัมไร่ปรีชา นนทบุรี นี้อร่อย อินทผลัมชนิดนี้สามารถมาปลูกที่บ้านเราได้จริง ๆ มันก็เลยเกิดความภูมิใจนะ ว่าเราทำได้ แต่ที่ภูมิใจมากกว่าคือการได้เห็นอินทผลัมเจริญเติบโตดี งอกงามดี ให้ผลผลิตดี ณ วันนี้ก็ภูมิใจมาก ๆ แต่ยังไม่จบเท่านี้ คุณธิติมากล่าวว่าเธอต้องภูมิใจให้มากขึ้นไปเรื่อย ๆ กว่านี้อีก
22 มีนาคม 2561
175
เมื่อแบ่งพื้นที่ทำการเกษตรผสมผสานแล้ว นอกจากไม้ผล และพืชผักต่าง ๆ ยังมีสัตว์เศรษฐกิจที่คุณสำรองเลี้ยงไว้อีกด้วย ทั้ง หมู เป็ด ไก่ วัว แพะ ซึ่งเลี้ยงไว้เป็นจำนวนมากเพื่อส่งขายให้แก่เกษตรกรรายอื่นนำไปเลี้ยงต่อไป ด้วยเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ คุณสำรองทดลองทำหลายอย่างเพื่อลดต้นทุนการซื้ออาหารสัตว์สำเร็จรูปมาเลี้ยงสัตว์ จนมองไปในสอนของตัวเองก็เห็นว่าต้นกล้วยนั้นมีเยอะ และมักจะต้องทำการโค่นทิ้งเพื่อปรับพื้นที่บ้าง และระบายต้นแก่ออกไปเพื่อปลูกต้นกล้วยรุ่นใหม่อยู่เรื่อย ทำให้คุณสำรองเกิดไอเดียถ้านำต้นกล้วยทิ้งเหล่านี้มาทำเป็นอาหารให้สัตว์กินก็น่าจะได้ จนได้คิดค้นสูตรอาหารเลี้ยงสัตว์โดยใช้วัตถุดิบคือต้นกล้วยที่มีอยู่แล้วในสวนของตนเองจนสำเร็จ
20 มีนาคม 2561
182
หากมีคนปูแนวทางการใช้ชีวิตไว้ให้ คุณสนใจที่จะทำตามหรือไม่? หากสนใจทำ คุณจะทำตามด้วยวิธีอย่างไร... หลักการใช้ชีวิตของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน เพราะอาชีพของแต่ละคนไม่เหมือนกัน มีสังคมกันคนละอย่าง แต่เชื่อเถอะ! มีบางอย่างที่แม้ว่าคุณจะอยู่ในสัมมาอาชีพใด คุณก็สามารถยึดเอาหลักการนี้เป็นแนวทางการใช้ชีวิตได้... คุณสำรองเชื่อเสมอว่า หากทุกคนได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการเกษตร ใช้ในชีวิตประวัน หรือในงานอาชีพใดก็ตาม หากทำได้ก็ย่อมประสบความสำเร็จ ขอแค่ปฎิบัติอย่างมีใจรัก ดังเช่นตัวเขาเอง ที่ประสบความสำเร็จได้ด้วยเกษตรผสมผสาน สามารถปลดหนี้หลายแสนบาท คืนความสุขให้แก่ครอบครัวภายในระยะเวลาไม่นาน
15 มีนาคม 2561
246
การปรับปรุงบำรุงดินในส่วนของแปลงที่อยู่ในโรงเรือนนั้นจะต้องใช้ธาตุอาหารเยอะ เนื่องจากความถี่ในการปลูกพืชผักใบ คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้งจีน ฉุนช่าย และพืชผักใบที่ไม่สามารถปลูกนอกโรงเรือนได้ ซึ่งต้นทุนในการทำโรงเรือนต้องใช้งบประมาณเยอะ จึงต้องใช้รอบในการผลิตที่บ่อย ถี่ จึงทำให้ดินเกิดการเสื่อมโทรมเร็ว ทำให้เราต้องมีการบริหารทำการปรับปรุงบำรุงดิน
13 มีนาคม 2561
267
ในการเป็นเกษตรกร ต้องถามตัวเองก่อนว่า ทำเพราะอยากทำ หรือทำเพราะตามกระแส ถ้าตอบคำถามตรงนี้ได้ บอกเลยว่า ถ้าทำตามกระแส ไม่รอด แต่ถ้าทำเพราะอยากทำ ต้องมาดูในเรื่องสติปัญญาของเราในการเผชิญและแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นความร้อน ศัตรูพืช ความขี้เกียจ ถ้าผ่านสิ่งนี้ได้ก็จะพบความสุข
8 มีนาคม 2561
639
คลิปเกษตรแนะนำ
3 มีนาคม 2560
1,285
23 มกราคม 2560
2,016
26 สิงหาคม 2559
2,586
13 พฤษภาคม 2559
1,281
11 พฤษภาคม 2559
1,261
25 เมษายน 2559
1,270
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×