คลิปเกษตร
องค์ความรู้เรื่อง "วิตามิน C เสริมสำหรับเลี้ยงปลาด้วยมะขามเปียก" โดยคุณจำนง บุญเลิศ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2551 ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงปลานิล ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย ได้นำมะขามเปียก 200 กรัมละลายน้ำ 1 ลิตร ผสมกับอาหารปลาและผึ่งลมให้แห้ง จากนั้นนำไปเลี้ยงปลาในบ่อทุกมื้อ เนื่องจากมะขามเปียกมีวิตามิน C สูง จึงมีสรรพคุณเป็นยาระบาย เมื่อนำมาผสมให้ปลากิน ผลที่ได้ จะทำให้ปลามีระบบขับถ่ายที่ดี เจริญอาหาร และมีสุขภาพแข็งแรง สามารถใช้ได้กับปลาน้ำจืดทุกชนิด
21 มกราคม 2558
3,440
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
ปัจจุบันชันโรงเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีคุณประโยชน์สูง ไม่ว่าจะเป็นตัวชันโรงเองหรือน้ำผึ้งชันโรง ล้วนแล้วแต่มีคุณภาพ ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค แต่เนื่องจากเกษตรกรบางท่านยังขาดความรู้ความชำนาญจึงไม่สามารถเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ชันโรงได้ ดังนั้นคุณวิสิทธิ์ ธนูอาจ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี2551 จึงได้แนะนำวิธีการแยกขยายชันโรงจากรังเลี้ยง ผ่าน www.rakbankerd.com เพื่อเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ดีๆ แก่ผู้ที่สนใจนำไปต่อยอดได้ค่ะ
21 มกราคม 2558
3,317
ปัจจุบันการเลี้ยงไส้เดือนเป็นที่สนใจของเกษตรกรจำนวนมาก โดยเฉพาะการเพาะไส้เดือนเพื่อนำปุ๋ยมูลไส้เดือนไปใช้เพื่อการบำรุงพืช มูลไส้เดือนไม่มีกลิ่น และพืชสามารถใช้ประโยชน์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ขบวนการหมักเสร็จสิ้นเหมือนปุ๋ยมูลสัตว์อื่นๆ เพราะขบวนการหมักเสร็จสิ้นในตัวไส้เดือนแล้ว การใช้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและน้ำหมักมูลไส้เดือนดินในการปลูกพืชจะส่งผลให้ดินมีโครงสร้างดีขึ้น คือทำให้ดินกักเก็บความชื้นได้มากขึ้น มีความโปร่งร่วน ดังนั้นคุณสุทธิพงษ์ มะลิกุล ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคนริมทาง ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จึงได้แนะนำเทคนิคการเพาะไส้เดือน ที่เกษตรกรสามารถทำได้และนำไปใช้ได้จริง ผ่าน www.rakbankerd.com เพื่อเผยแพร่คลิปเทคนิคการเพาะไส้เดือน ดังนี้
21 มกราคม 2558
2,135
ชัย อ่อนตาจันทร์ เกษตรกรคนเก่งบ้านดงบัง ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี เปิดสวนตนเองเป็นศูนย์เรียนรู้การเกษตร ซึ่งมีการปลูกแก้วมังกรหลายร้อยต้นเพื่อจำหน่ายขายให้กับตลาด สวนแก้วมังกรที่นี่มีการดูแลเอาใจใส่รักษาอย่างดี ขายได้ราคาดีกว่าสวนอื่น เพราะมีรสชาติความอร่อยกว่าสวนอื่นๆ คือความหวาน หอม อร่อยกลมกล่อม ทางทีมงานจึงได้ลงพื้นที่เพื่อสอบถามถึงเคล็ดลับในการทำให้ผลของแก้วมังกรมีความอร่อย หวาน รสชาติดี ด้วยวิธีการดังนี้ 1.ปุ๋ยคอก 3 ถัง 2.เกลือแกง 1 ถุง นำทั้ง 2 อย่างผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน (สวนขนาด 1 ไร่ จะใช้ปุ๋ยคอก 3 ถัง เกลือ 1 ถุง) โรยใส่ให้รอบต้นแก้วมังกร ต้นละ 1 กำมือ สามารถใส่ได้ทุกครั้งก่อนที่แก้วมังกรจะออกดอก ซึ่งใน 1 ปี จะใส่ปุ๋ยเพิ่มความหวานประมาณ 10 ครั้ง
21 มกราคม 2558
2,902
อาหารสำหรับการเลี้ยงวัวนั้นหลักๆจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ อาหารหยาบ ซึ่งเป็นอาหารหลักสำหรับการเลี้ยงวัว และอาหารข้นหรืออาหารผสมให้เพื่อช่วยเพิ่มความสมบูรณ์และคุณค่าทางอาหารที่ขาดไปแก่วัว แต่ในบางช่วงบางกรณีอาหารเหล่านี้มักจะขาดแคลน อย่างเช่น ช่วงหน้าแล้ง หรือปัญหาน้ำท่วม อาจส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ไม่สามารถหาอาหารให้สัตว์เลี้ยงได้ แต่สำหรับคุณบุญส่ง อังคาสัย ปราชญ์เกษตรแห่ง ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ได้แนะนำการทำอาหารเสริมสำหรับวัวโดยมีวิธีการทำดังคลิปนั้นเอง
21 มกราคม 2558
4,375
สำหรับคนที่มีพื้นที่จำกัด สามารถปลูกข้าวกินเองได้โดยใช้วงบ่อซีเมนต์มาใช้ปลูกข้าว ปลูกข้าวอายุสั้น 90 วัน ด้วยรูปแบบนี้เพียง 30 บ่อ คน 1 คน สามารถมีข้าวบริโภคถึง 1 ปี โดยปลูกปีละ 3 ครั้ง การปลูกข้าวในบ่อซีเมนต์ยังใช้น้ำน้อย ควบคุมวัชพืชได้ดี ให้ปุ๋ยได้สะดวก เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่าย การปลูกข้าวในวงบ่อซีเมนต์จึงเป็นนวัตกรรมการปลูกข้าวรูปแบบใหม่ สำหรับคนที่ไม่มีพื้นที่นา หรือพื้นที่จำกัด เช่นคนในชุมชนเมือง ที่ต้องการพึงพาตนเองในเรื่องข้าวได้เป็นอย่างดี
8 ตุลาคม 2553
16,715
คลิปเกษตรแนะนำ
3 มีนาคม 2560
1,285
23 มกราคม 2560
2,016
26 สิงหาคม 2559
2,586
13 พฤษภาคม 2559
1,284
11 พฤษภาคม 2559
1,261
25 เมษายน 2559
1,270
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×