คลิปเกษตร
1 ในตำนานผู้ใหญ่หมู ผู้ช่วยหมา หมอน้ำหมัก คุณสมบูรณ์ จันทร์จรุง หมอน้ำหมักหมู่บ้าน บ้านนอกไร่ หมู่ 1 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำน้ำหมักชีวภาพมานานนับ 10 ปี และเป็นเกษตรกรที่ดำเนินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาทั้งชีวิต และเป็นผู้ที่มีอุดมคติอย่างชัดเจนคือ ทำง่าย ทุกคนทำได้ ประหยัด ปลอดภัย ทำเพื่อเลี้ยงดิน ดินได้เลี้ยงพืช พืชได้เลี้ยงคน ดินดี น้ำดี คนก็สมบูรณ์
21 มกราคม 2558
1,501
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
คุณลุงบุญส่ง อังคาสัย ปราชญ์เกษตร ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงโคขุนและการทำนาข้าวแบบชีวภาพ ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ได้แนะนำเทคนิคการแก้ไขปัญหายุงหรือแมลง มารบกวนสัตว์เลี้ยงในคอก ด้วยวิธีการง่ายๆ มีขั้นตอนการทำดังนี้ เวลาที่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุมกองไฟให้ความอบอุ่นแก่สัตว์เลี้ยง หรือเพื่อไล่ยุงและแมลง ให้ใช้ “กากมะพร้าว” (ที่ได้จากการคั้นน้ำกะทิ) มาโรยบนกองไฟ ให้เกิดควันให้มากที่สุด เพียงเท่านี้ปัญหายุงและแมลงที่มารบกวนสัตว์เลี้ยงก็จะหายไป ลองนำไปประยุกต์ใช้ได้ วิธีการนี้รับรองว่าใช้ได้ผล 100 % เนื่องจากที่ศูนย์การเรียนรู้ ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ใช้วิธีการนี้แล้วได้ผลเป็นอย่างดี“และจากกรณีปัญหาดังกล่าวคุณลุงบุญส่ง อังคาสัย ได้ต่อยอดความรู้โดยการนำเอากากมะพร้าว 1 ส่วน ผสมกับมูลวัวสดอีก 1 ส่วน ปั้นเป็นแท่ง แล้วนำไปตากแดดให้แห้ง ประมาณ 3-4 แดด ก็สามารถนำเอาแท่งไล่ยุงนี้ไปจุดไล่ยุงในครัวเรือนได้อีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาของคนไทยนั้นเอง”
21 มกราคม 2558
2,202
การเลี้ยงกบในกระชัง กับปัญหาที่เกษตรกรมักพบเจอ คือ กบที่เลี้ยงจะมีบาดแผลตามลำตัว สาเหตุอาจเกิดจากแบคทีเรียในน้ำ หรือกรณีการให้อาหาร กบจะแย่งกันกินอาหาร ส่งผลให้เกิดบาดแผลได้ ปัญหาดังกล่าวเกษตรกรบางรายอาจใช้ยาปฏิชีวนะในการช่วยแก้ไขปัญหา แต่คุณบุญล้อม เต้าแก้ว เกษตรคลื่นลูกใหม่ แห่งบ้านศาลเจ้า ต.หนองโน อ.เมือง จ.สระบุรี เกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านปศุสัตว์ โดยเฉพาะการเลี้ยงกบ แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีการง่ายๆ ดังนี้ ให้เกษตรกรสังเกตกบที่เลี้ยง หากมีบาดแผลตามลำตัว ให้ใช้เกลือเม็ด ประมาณ 3-4 กำมือ หว่านให้ทั่วบ่อหรือกระชังของกบ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพียงเท่านี้ปัญหาแผลในกบก็จะหมดไป
21 มกราคม 2558
2,117
คุณป้าสุนี เพชรทอง เกษตรกรผู้ปลูกสละเนินวงศ์ ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ได้แนะนำเทคนิคการผสมเกสรสละให้ได้ผลผลิตดี มีคุณภาพสูง ด้วยการตัดเกสรตัวผู้ปักที่เกสรตัวเมีย ทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ สละก็จะติดลูก ทำให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตได้เป็นจำนวนมาก ราคาดีและจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี
21 มกราคม 2558
2,220
องค์ความรู้เรื่อง "วิตามิน C เสริมสำหรับเลี้ยงปลาด้วยมะขามเปียก" โดยคุณจำนง บุญเลิศ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2551 ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงปลานิล ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย ได้นำมะขามเปียก 200 กรัมละลายน้ำ 1 ลิตร ผสมกับอาหารปลาและผึ่งลมให้แห้ง จากนั้นนำไปเลี้ยงปลาในบ่อทุกมื้อ เนื่องจากมะขามเปียกมีวิตามิน C สูง จึงมีสรรพคุณเป็นยาระบาย เมื่อนำมาผสมให้ปลากิน ผลที่ได้ จะทำให้ปลามีระบบขับถ่ายที่ดี เจริญอาหาร และมีสุขภาพแข็งแรง สามารถใช้ได้กับปลาน้ำจืดทุกชนิด
21 มกราคม 2558
3,143
ปัจจุบันชันโรงเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีคุณประโยชน์สูง ไม่ว่าจะเป็นตัวชันโรงเองหรือน้ำผึ้งชันโรง ล้วนแล้วแต่มีคุณภาพ ทำให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค แต่เนื่องจากเกษตรกรบางท่านยังขาดความรู้ความชำนาญจึงไม่สามารถเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ชันโรงได้ ดังนั้นคุณวิสิทธิ์ ธนูอาจ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี2551 จึงได้แนะนำวิธีการแยกขยายชันโรงจากรังเลี้ยง ผ่าน www.rakbankerd.com เพื่อเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ดีๆ แก่ผู้ที่สนใจนำไปต่อยอดได้ค่ะ
21 มกราคม 2558
3,082
ปัจจุบันการเลี้ยงไส้เดือนเป็นที่สนใจของเกษตรกรจำนวนมาก โดยเฉพาะการเพาะไส้เดือนเพื่อนำปุ๋ยมูลไส้เดือนไปใช้เพื่อการบำรุงพืช มูลไส้เดือนไม่มีกลิ่น และพืชสามารถใช้ประโยชน์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ขบวนการหมักเสร็จสิ้นเหมือนปุ๋ยมูลสัตว์อื่นๆ เพราะขบวนการหมักเสร็จสิ้นในตัวไส้เดือนแล้ว การใช้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและน้ำหมักมูลไส้เดือนดินในการปลูกพืชจะส่งผลให้ดินมีโครงสร้างดีขึ้น คือทำให้ดินกักเก็บความชื้นได้มากขึ้น มีความโปร่งร่วน ดังนั้นคุณสุทธิพงษ์ มะลิกุล ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคนริมทาง ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จึงได้แนะนำเทคนิคการเพาะไส้เดือน ที่เกษตรกรสามารถทำได้และนำไปใช้ได้จริง ผ่าน www.rakbankerd.com เพื่อเผยแพร่คลิปเทคนิคการเพาะไส้เดือน ดังนี้
21 มกราคม 2558
1,985
คลิปเกษตรแนะนำ
3 มีนาคม 2560
886
23 มกราคม 2560
1,542
26 สิงหาคม 2559
2,240
13 พฤษภาคม 2559
1,007
11 พฤษภาคม 2559
989
25 เมษายน 2559
998
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×