คลิปเกษตร
คุณกิจติกร กีรติเรขา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2554 จ.นครราชสีมา เกษตรกรบ้านหนองปล้อง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ที่มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกไม้ผล โดยเฉพาะการปลูกมะม่วงงามเมืองย่าแบบอินทรีย์ ได้แนะนำเทคนิคการบำรุงดินและกำจัดแมลงในไม้ผลด้วยขี้เถ้า มาฝากเกษตรกรชาวสวนมะม่วงกันค่ะ
21 มกราคม 2558
1,765
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
ข้าวฮาง เป็นข้าวสารแปรรูปที่ผลิตขึ้นตามกรรมวิธี ซึงเป็นภูมิปัญญาของชาวไทยอีสานมาตั้งแต่เดิม โดยการนำเอาข้าวเปลือกมาแช่น้ำไว้ เพื่อกระตุ้นให้สารอาหารต่างๆ จากเปลือกข้าวซึมเข้าไปในเมล็ดข้าว แล้วจึงนำมานึ่ง เพื่อจัดเก็บสารอาหารให้คงไว้ แล้วนำข้าวเปลือกไปตากให้แห้ง และนำไปสีโดยเครื่องสีข้าวกะเทาะเปลือก ทั้งนี้การนำข้าวเปลือกมาแช่น้ำ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการงอกของข้าว จะทำให้ผลิตสารชนิดหนึ่งขึ้นมา คือ สาร GABA (กาบาร์) ที่มีส่วนในเรื่องความจำ และเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
21 มกราคม 2558
873
ปัจจุบันการทำเกษตรอินทรีย์เป็นที่สนใจของเกษตรกรจำนวนมาก โดยเฉพาะการทำปุ๋ยน้ำหมักที่ได้จากวัสดุที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น ดังนั้นคุณคำนึง ชนะสิทธิ์ ประธานศูนย์การเรียนรู้โครงการตามพระราชดำริบ้านชำปลาไหล ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จึงได้แนะนำวิธีการทำน้ำหมักหอยแครง ที่สามารถใช้ในการบำรุงต้นกล้วยไข่และพืชอื่นๆได้ ผ่าน www.rakbankerd.com เพื่อเผยแพร่คลิปเทคนิคดีอย่างการทำน้ำหมักหอยแครง ให้ทดลองนำไปใช้กัน.
21 มกราคม 2558
861
คุณกิจติกร กีรติเรขา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2554 จ.นครราชสีมา เกษตรกรบ้านหนองปล้อง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ที่มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกไม้ผล โดยเฉพาะการปลูกมะม่วงงามเมืองย่าแบบอินทรีย์ ได้แนะนำเทคนิคการกำจัดแมลงวันทองในไม้ผลด้วยใบกระเพรา
21 มกราคม 2558
1,386
คุณสมบูรณ์ จันทร์จรุง เกษตรกรบ้านนอกไร่ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เกษตรผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการทำเกษตรเคล็ดลับต่างๆ หรือจะกล่าวว่าเป็นเกษตรกรที่ทำเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งเรื่องการทำปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพ ที่สามารถช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนในการผลิตได้ หรือแม้แต่การหาอาชีพเสริมสำหรับเกษตรกรที่ว่างเว้นจากการทำงาน อย่างการเพาะถั่วงอก ซึ่งการเพาะถั่วงอกของคุณสมบูรณ์นั้น จะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่พอจะหาได้ง่าย ในครัวเรือน ก็สามารถสร้างรายได้ช่วยครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย
21 มกราคม 2558
1,485
การตอนมะละกอให้ได้ผลดกและเอื้อมถึง ด้วยเทคนิคเฉพาะของคุณลุงทองคำ เข็มทองคำประธานปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดสุโขทัย เหมาะสำหรับเกษตรกรทุกท่าน ไม่ว่าจะปลูกไว้บริโภคเอง หรือแม้กระทั้งปลูกในปริมาณมากๆ เพื่อจำหน่าย ก็เหมาะอย่างยิ่ง เพราะเป็นวิธีที่เข้าใจง่าย ทำตามได้ไม่ยาก ประหยัด และผลผลิตก็ออกมาดีอีกด้วย
21 มกราคม 2558
1,462
ปัจจุบันกล้วยไข่เป็นผลไม้ที่เกษตรกรหันมาสนใจปลูกกันเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากราคาสูง แต่ในทางกลับกันหากขาดความรู้ในการตัดก็อาจทำให้กล้วยมีราคาต่ำได้ทันทีทั้งๆ ที่ดูแลมานาน ดังนั้นจึงถือได้ว่านอกจากจะปลูกเป็น ดูแลเป็นแล้ว ต้องตัดกล้วยไข่เป็นด้วย ดังนั้นคุณคำนึง ชนะสิทธิ์ ประธานศูนย์การเรียนรู้โครงการตามพระราชดำริบ้านชำปลาไหล ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จึงได้แนะนำผ่าน www.rakbankerd.com เพื่อเผยแพร่คลิปเทคนิคการตัดกล้วยไข่เพื่อการส่งออกดังนี้
21 มกราคม 2558
1,509
คลิปเกษตรแนะนำ
3 มีนาคม 2560
873
23 มกราคม 2560
1,526
26 สิงหาคม 2559
2,221
13 พฤษภาคม 2559
994
11 พฤษภาคม 2559
972
25 เมษายน 2559
979
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×