คลิปเกษตร
การทำเกษตรกรรมในปัจจุบันนี้ มีการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตและได้ผลิตผลที่มีคุณภาพและได้ปริมาณมาก เช่น การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตพืชมาเร่งรากเร่งดอกและเร่งผล การใช้ยาปราบศัตรูพืช ตลอดจนการใช้ปุ๋ยเคมีมาเพิ่มผลผลิต ปุ๋ยเคมีนั้นในปัจจุบันราคาไม่ต้องพูดถึง ยิ่งใช้มากเท่าใดการลงทุนทำเกษตรก็จะมีต้นทุนสูงตามไปด้วย ปัญหาที่ตามมา คือ ผลผลิตที่ได้มาเมื่อนำไปจำหน่าย จะไม่คุ้มกับทุนและแรงงาน ดังนั้น เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิต คุณลุงบุญส่ง อังคาสัย ปราชญ์เกษตร ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ได้แนะวิธีประหยัดต้นทุนด้วยการทำปุ๋ยยูเรียจากมูลวัวนมหรือวัวที่กำลังตั้งครรภ์ นำมาใช้ประโยชน์ในการทำเกษตร โดยสามารถทำปุ๋ยสูตรนี้ไว้ใช้เองในพื้นที่การเกษตร
21 มกราคม 2558
1,557
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ทางการเกษตรจำนวนมาก เกษตรกรส่วนใหญ่ทำสวนผลไม้ ไม่ว่าจะเป็นสวนทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกอง ซึ่ง คุณรัฐไท พงษ์ศักดิ์ ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนบ้านปัถวี หมู่ที่ 2 ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เป็นเกษตรกรคนหนึ่งที่มีสวนผลไม้ จึงได้ทดลองทำน้ำหมักลองกอง โดยการนำลองกองที่ตกเกรดและร่วงหล่นที่จะมีจำนวนมากในหน้าผลไม้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการนำมาใช้ทำน้ำหมักลองกองเพื่อใช้ในการบำรุงไม้ผล โดยการให้ทางน้ำ ซึ่งผลที่ได้คือจะทำให้ต้นไม้ผลสมบูรณ์และงดงามดี เป็นการช่วยลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรชาวสวนผลไม้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเกษตรกรชาวสวนผลไม้ได้นำไปใช้ ดังนั้นคุณรัฐไท พงษ์ศักดิ์ ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนบ้านปัถวี จึงได้แนะนำผ่าน www.rakbankerd.com เพื่อเผยแพร่คลิปข้อมูลเทคนิคการทำน้ำหมักลองกอง นำไปทดลองใช้กัน
21 มกราคม 2558
1,593
ไอเดียการปลูกผักด้วยวิธีการง่ายๆ ด้วยการปลูกผักในกระเช้า จากกระเช้าเก่าที่ไม่ได้ใช้ นำมาตกแต่งปลูกผักสวนครัว ประเภททรงเตี้ย เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่ปลูกค่อนข้างจำกัด หรือใครจะนำไปเป็นของขวัญให้เพื่อน ก็เก๋ไปอีกแบบหรือใครอยากนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมก็เป็นช่องทางเพิ่มรายได้อีกทางนึงค่ะ
21 มกราคม 2558
2,000
วิธีการเปลี่ยนถุงพันธุ์มะยงชิด เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดี เหมาะสำหรับร้านจำหน่ายต้นไม้ที่เพาะกล้ามะยงชิด หากเกิดปัญหาพันธุ์ไม้แคระแกรนเมื่อเรานำไปปลูกหรือมีกิ่งพันธุ์ที่เล็กเกินไป เราสามารถแก้ไขได้โดยการเปลี่ยนถุงเพิ่มดินและเสริมธาตุอาหารให้ต้นไม้ เพื่อเสริมความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งอาหารของต้นไม้ รองรับแต่ละช่วงระยะเวลาการเติบโต
21 มกราคม 2558
909
ปัจจุบันยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรหันมาสนใจปลูกกันเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากราคาสูง แต่ในทางกลับกันต้นทุนวัตถุดิบก็สูงตามมาด้วย ซึ่ง คุณรัฐไท พงษ์ศักดิ์ ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนบ้านปัถวี ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ได้ทดลองนำน้ำกรดชีวภาพ ซึ่งเป็นน้ำกรดที่มีประโยชน์ ทำมาจากผลไม้ที่สามารถหาได้ในท้องถิ่น เป็นการช่วยลดต้นทุนให้แก่ชาวสวนยางพาราโดยตรง อีกทั้งยังมีราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด มาทำการหยอดยางปรากฎว่าสามารถใช้แทนน้ำกรดทั่วไปที่ใส่น้ำยางเพื่อทำยางก้อนหรือขี้ยางได้ และยังไม่มีผลเสียกับต้นยางด้วย เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับพี่น้องชาวสวนยางพารา ดังนั้นคุณรัฐไท พงษ์ศักดิ์ ประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนบ้านปัถวี จึงได้แนะนำผ่าน www.rakbankerd.com เพื่อเผยแพร่คลิปข้อมูลเทคนิคการใช้น้ำกรดชีวภาพ(น้ำหมักมะเฟือง)หยอดยาง ดังนี้
21 มกราคม 2558
3,224
ในปัจจุบันเกษตรยังไม่ทราบว่าพืชผักที่เราปลูกอยู่นั้น สามารถนำมาทำปุ๋ย น้ำหมักต่างๆ แล้วนำมาบำรุงพืชผักที่เราปลูก หมายถึงการบำรุงตัวมันเอง โดยประหยัดต้นทุนด้วย เป็นน้ำหมักชีวภาพจากพืชผักเป็นน้ำที่หมักจากเชลล์พืชผัก และคุณจำเนียน หนูรัตน์ ได้คิดค้นจากการหมักพืชผักกับน้ำตาล ได้เป็นของเหลวสีน้ำตาลที่มีสารอินทรีย์ต่างๆมีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ปริมาณมาก สามารถนำมาใช้ในการเกษตรและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากพืชผัก ใช้วิธีการหมักแบบน้ำ และพิจารณาเลือกใช้น้ำตาลทรายแดง น้ำตาลทรายขาวหรือกากน้ำตาลตามความเหมาะสม
21 มกราคม 2558
1,296
ปุ๋ยหมักชีวภาพสูตรพิเศษของนายบุญเป็ง จันต๊ะภา เกษตรกร จ.เชียงราย เป็นปุ๋ยที่ใช้ได้ทั้งไม้ผล ไม้ยืนต้น และพืชผักสวนครัวทั่วไป มีคุณสมบัติที่จะช่วยให้พืชผักเจริญเติบโตได้ดี ไม่แคระแกรน ช่วยแก้โรครากเน่า เพราะมีแร่ธาตุที่สำคัญ เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ฯลฯ เหมาะสำหรับเกษตรกรที่ต้องการลดต้นทุนหรือท่านใดที่สนใจลองนำไปใช้กับพืชผักสวนครัว ถ้าจะให้ดีขอแนะนำว่าก่อนปลูกผักให้ขุดหลุมตากแดดทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ เพื่อฆ่าเชื้อโรคต่างๆ หลังจากนั้นให้ใส่ปุ๋ยสูตรนี้รองก้นหลุมลงไป จะยิ่งทำให้พืชผักเจริญเติบโตได้ดีมาก
21 มกราคม 2558
2,710
คลิปเกษตรแนะนำ
3 มีนาคม 2560
637
23 มกราคม 2560
1,274
26 สิงหาคม 2559
2,000
13 พฤษภาคม 2559
801
คลิปเกษตรแนะนำ
11 พฤษภาคม 2559
809
25 เมษายน 2559
787
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×