คลิปเกษตร
คุณกิจติกร กีรติเรขา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมา ปี2554 เกษตรกรบ้านหนองปล้อง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ที่มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร โดยเฉพาะการผลิตมะม่วงงามเมืองย่าแบบอินทรีย์ ให้ได้ผลผลิตดี ได้แนะนำสูตรการใช้ควันไฟเพื่อขับไล่แมลงภายในสวนมะม่วงและยังช่วยให้มะม่วงงามเมืองย่าติดดอกออกผลได้ดีอีกด้วย
21 มกราคม 2558
1,948
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
คุณเพลินจิต พูนเทกอง เกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดถ่ายทอดขั้นตอนการเลี้ยงสำหรับเกษตรกรมือใหม่ที่ต้องการเลี้ยงจิ้งหรีด โดยมีขั้นตอนง่ายไม่ซับซ้อนเหมาะกับการเป็นรายได้เสริมดังนี้ วัสดุอุปกรณ์ 1. แผงไข่จากกระดาษลัง 2. ภาชนะสำหรับให้น้ำจิ้งหรีด 3. บ่อเลี้ยงก่อด้วยอิฐบล๊อก ขนาด 1 x 4 x 0.50 เมตร (กว้าง ยาว สูง) 4. ภาชนะใส่อาหาร ขั้นตอนเลี้ยง 1. เมื่อได้บ่อเลี้ยงแล้ว ติดเทปใสบริเวณขอบบ่อป้องกันจิ้งหรีดไต่ออกนอกบ่อ 2. นำแผงไข่กระดาษมัดติดกัน 100 แผง วางนอนลง 6 มัด/บ่อ 3. นำถาดอาหารและภาชนะใส่น้ำวางเป็นแผง 4. น้ำพันธุ์จิ้งหรีดลงวางในบ่อจำนวน 20 ขัน/บ่อ 5. เริ่มให้อาหารไก่เล็ก 1 ครั้ง/วัน ในช่วงเช้า และน้ำใส่ภาชนะไว้ให้กิน เลี้ยงไปเรื่อยๆ เพียงแค่ 45 วันรองไข่ขยายพันธุ์และจับจำหน่ายได้เลย ราคาตก 100 บาท/กิโลกรัม
21 มกราคม 2558
1,159
ลุงเสนอ วาดโคกสูง ประธานเกษตรประจำตำบลจอหอ เกษตรกรบ้านบึงทับช้าง ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์สำหรับพืชผัก ทุกชนิด พร้อมแนะนำสูตรการทำน้ำหมักหอยเชอรี่ เพื่อช่วยเร่งรากพืช
21 มกราคม 2558
1,125
เทคนิคการปลูกกล้วยให้ตกเครือไปในทิศทางเดียวกัน ภูมิปัญญาชาวบ้านของคุณต๋าคำ อภิธนัง ผู้มีประสบการณ์ด้านการปลูกกล้วยหอมมานานกว่า 28 ปี ซึ่งมีวิธีการตั้งแต่เริ่มต้นปลูก คือ หลังจากเตรียมแปลงและขุดหลุมปลูกแล้ว ให้สังเกตที่หน่อกล้วยนั้น หากสังเกตุพบว่ามีรอยแผลตัดตรงโคนซึ่งเกิดจากการแยกหน่อ ให้ปลูกโดยการหันรอยแผลนั้นออกไปในทิศทางเดียวกันทุกต้น จากนั้นดูแลรักษาตามปกติจนต้นกล้วยให้ผลผลิต แล้วจะพบว่าต้นกล้วยที่ปลูกตกเครือไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด ดูเป็นแถวเป็นแนว ง่ายต่อการดูแลรักษาและตัดไปจำหน่าย โดยการตกเครือกล้วยจะตรงข้ามกับรอยแผลที่ตัดตรงโคนที่เกิดจากการแยกหน่อเสมอ ถึงแม้ว่าต้นกล้วยที่ปลูกจะแตกหน่อออกต้นใหม่ต่อไปก็ตาม การตกเครือของกล้วยก็จะเหมือนกับต้นแม่ คือ ตกเครือไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด สามารถใช้ได้กับหน่อกล้วยทุกสายพันธุ์
21 มกราคม 2558
4,362
เห็ดขอนขาว เป็นเห็ดที่ขึ้นได้เองตามธรรมชาติ ตามขอนไม้ที่ผุพังในเขตป่าร้อนชื้น คนนิยมบริโภคกันมากเพราะรสชาดดี ปัจจุบันเกษตรกรหันมาสนใจการเพาะเห็ดชนิดนี้กันมากขึ้น โดยวิธีการเพาะเห็ดขอนขาวในก้อนเชื้อเห็ดมีวิธีการเพาะและการดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก ซึ่งคุณจีรพรรณ วิรัญดร เกษตรกรผู้เพาะเห็ดเป็นอาชีพ มีวิธีการกระตุ้นให้เห็ดขอนขาวเจริญเติบโตได้ดีและมีผลผลิตสม่ำเสมอ
21 มกราคม 2558
1,561
การเลี้ยงกบในนาข้าว ถือเป็นอาชีพที่น่าสนใจ โดยเฉพาะเกษตรกรที่ทำนาข้าว การเลี้ยงกบในนาข้าวเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง ซึ่งกบนานั้น จะได้รับความนิยมบริโภคมากกว่ากบที่เลี้ยงโดยทั่วไป นอกจากนี้กบนายังมีราคาที่สูงกว่าอีกด้วย การเลี้ยงกบในนาข้าวยังเป็นตัวช่วยในการกำจัดศัตรูพืชในนาข้าวได้อีกทาง ไม่ว่าจะเป็น หนอนเเละเเมลง เเต่ต้องระวังศัตรูของกบจำพวกนกต่างๆ ที่มาลงแปลงนาข้าวด้วยเช่นกัน
21 มกราคม 2558
2,393
คุณพรชัย พรหมพิมาน เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรแบบผสมผสาน แห่งตำบลนาชะอัง จังหวัดชุมพร นำเสนอเทคนิคการตอนกิ่งมะละกอซึ่งสามารถลดปัญหาการกลายพันธุ์ของมะละกอและทำให้ผลผลิตดีไม่ขาดช่วง
21 มกราคม 2558
1,566
คลิปเกษตรแนะนำ
3 มีนาคม 2560
435
23 มกราคม 2560
979
26 สิงหาคม 2559
1,759
13 พฤษภาคม 2559
624
คลิปเกษตรแนะนำ
11 พฤษภาคม 2559
606
25 เมษายน 2559
600
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×