คลิปเกษตร
ข้าวฮาง เป็นข้าวสารแปรรูปที่ผลิตขึ้นตามกรรมวิธี ซึงเป็นภูมิปัญญาของชาวไทยอีสานมาตั้งแต่เดิม โดยการนำเอาข้าวเปลือกมาแช่น้ำไว้ เพื่อกระตุ้นให้สารอาหารต่างๆ จากเปลือกข้าวซึมเข้าไปในเมล็ดข้าว แล้วจึงนำมานึ่ง เพื่อจัดเก็บสารอาหารให้คงไว้ แล้วนำข้าวเปลือกไปตากให้แห้ง และนำไปสีโดยเครื่องสีข้าวกะเทาะเปลือก ทั้งนี้การนำข้าวเปลือกมาแช่น้ำ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการงอกของข้าว จะทำให้ผลิตสารชนิดหนึ่งขึ้นมา คือ สาร GABA (กาบาร์) ที่มีส่วนในเรื่องความจำ และเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
21 มกราคม 2558
784
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
ปัจจุบันการทำเกษตรอินทรีย์เป็นที่สนใจของเกษตรกรจำนวนมาก โดยเฉพาะการทำปุ๋ยน้ำหมักที่ได้จากวัสดุที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น ดังนั้นคุณคำนึง ชนะสิทธิ์ ประธานศูนย์การเรียนรู้โครงการตามพระราชดำริบ้านชำปลาไหล ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จึงได้แนะนำวิธีการทำน้ำหมักหอยแครง ที่สามารถใช้ในการบำรุงต้นกล้วยไข่และพืชอื่นๆได้ ผ่าน www.rakbankerd.com เพื่อเผยแพร่คลิปเทคนิคดีอย่างการทำน้ำหมักหอยแครง ให้ทดลองนำไปใช้กัน.
21 มกราคม 2558
780
คุณกิจติกร กีรติเรขา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2554 จ.นครราชสีมา เกษตรกรบ้านหนองปล้อง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ที่มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกไม้ผล โดยเฉพาะการปลูกมะม่วงงามเมืองย่าแบบอินทรีย์ ได้แนะนำเทคนิคการกำจัดแมลงวันทองในไม้ผลด้วยใบกระเพรา
21 มกราคม 2558
1,265
คุณสมบูรณ์ จันทร์จรุง เกษตรกรบ้านนอกไร่ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เกษตรผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการทำเกษตรเคล็ดลับต่างๆ หรือจะกล่าวว่าเป็นเกษตรกรที่ทำเกษตรแบบผสมผสาน ทั้งเรื่องการทำปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพ ที่สามารถช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนในการผลิตได้ หรือแม้แต่การหาอาชีพเสริมสำหรับเกษตรกรที่ว่างเว้นจากการทำงาน อย่างการเพาะถั่วงอก ซึ่งการเพาะถั่วงอกของคุณสมบูรณ์นั้น จะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่พอจะหาได้ง่าย ในครัวเรือน ก็สามารถสร้างรายได้ช่วยครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย
21 มกราคม 2558
1,399
การตอนมะละกอให้ได้ผลดกและเอื้อมถึง ด้วยเทคนิคเฉพาะของคุณลุงทองคำ เข็มทองคำประธานปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดสุโขทัย เหมาะสำหรับเกษตรกรทุกท่าน ไม่ว่าจะปลูกไว้บริโภคเอง หรือแม้กระทั้งปลูกในปริมาณมากๆ เพื่อจำหน่าย ก็เหมาะอย่างยิ่ง เพราะเป็นวิธีที่เข้าใจง่าย ทำตามได้ไม่ยาก ประหยัด และผลผลิตก็ออกมาดีอีกด้วย
21 มกราคม 2558
1,361
ปัจจุบันกล้วยไข่เป็นผลไม้ที่เกษตรกรหันมาสนใจปลูกกันเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากราคาสูง แต่ในทางกลับกันหากขาดความรู้ในการตัดก็อาจทำให้กล้วยมีราคาต่ำได้ทันทีทั้งๆ ที่ดูแลมานาน ดังนั้นจึงถือได้ว่านอกจากจะปลูกเป็น ดูแลเป็นแล้ว ต้องตัดกล้วยไข่เป็นด้วย ดังนั้นคุณคำนึง ชนะสิทธิ์ ประธานศูนย์การเรียนรู้โครงการตามพระราชดำริบ้านชำปลาไหล ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จึงได้แนะนำผ่าน www.rakbankerd.com เพื่อเผยแพร่คลิปเทคนิคการตัดกล้วยไข่เพื่อการส่งออกดังนี้
21 มกราคม 2558
1,393
คุณประชาสรรค์ พันธ์วิไล วิทยาการประจำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสาน ได้แนะนำวิธีการผลิตจุลินทรีย์ก้อนดินระเบิด เพื่อนำไปใช้ในการบำบัดน้ำเสียในแหล่งน้ำ โดยมีวัตถุดิบส่วนผสม คือ รำละเอียด 1 กก., ดินป่าที่อุดมสทบูรณ์ 1 กก., น้ำตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะ, จุลินทรีย์อีเอ็ม 2 ช้อนโต๊ะ และน้ำสะอาด พอประมาณ วิธีทำ นำเอาดินผสมกับรำละเอียดและน้ำตาลทราย ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน นำเอาจุลินทรีย์อีเอ็มผสมกับน้ำเปล่า แล้วนำมารดบนกองส่วนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันพอหมาดๆ เท่าที่จะปั้นเป็นก้อนได้ ไม่แห้งหรือแฉะจนเกินไป จากนั้นปั้นส่วนผสมให้เป็นก้อนพอเหมาะ แล้วนำไปผึ่งลมไว้ในที่ร่มประมาณ 3 วัน ก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ การนำมาใช้ประโยชน์ ใช้บำบัดน้ำเสียในบ่อปลา หรือบ่อน้ำทั่วๆไป โดยการใช้จุลินทรีย์ก้อนดินระเบิดในอัตรา 4-5 ก้อนต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร และสามารถนำไปใช้กำจัดกลิ่นเหม็นและบำบัดน้ำเสียในบ่อของเสียในห้องน้ำได้ โดยการใส่จุลินทรีย์ก้อนดินระเบิดลงในชักโครกแล้วราดน้ำลงไปได้เลย
21 มกราคม 2558
768
คลิปเกษตรแนะนำ
3 มีนาคม 2560
692
23 มกราคม 2560
1,348
26 สิงหาคม 2559
2,053
13 พฤษภาคม 2559
853
คลิปเกษตรแนะนำ
11 พฤษภาคม 2559
850
25 เมษายน 2559
856
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×