คลิปเกษตร
ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โรงเรียนชาวนา ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย โดยคุณนำพา ขัติกันทา ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์ ได้กล่าวถึงปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงรายว่า หมอกควันเกิดจากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรของเกษตรกร หากเกษตรกรรู้จักการนำเศษวัสดุที่เหลือมาทำประโยชน์ ปัญหาหมอกควันก็จะหมดไป ดังนั้นจึงอยากเผยแพร่สูตรปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษใบไม้หรือเศษวัสดุทางการเกษตรให้เกษตรกรได้นำไปใช้กัน นอกจากจะช่วยลดปัญหาหมอกควันแล้วยังช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนในการทำการเกษตรอีกด้วย มีวิธีการทำง่ายๆ คือ ใช้เศษใบไม้หรือเศษวัสดุทางการเกษตรแห้งหรือสด 100 กิโลกรัม , มูลสัตว์ 80 กิโลกรัม , แกลบดิบ 50 กิโลกรัม,แกลบดำ 50 กิโลกรัม นำมากองหมักรวมกันเป็นชั้นๆสลับกันตามลำดับ แล้วใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย 1 ลิตรผสมน้ำ 10 ลิตรและรำอ่อน 1 กิโลกรัม ราดบนกองให้ชุ่ม หมักและหมั่นใช้ไม้กระทุ้งระบายอากาศ ครบ 3 เดือน สามารถนำไปใช้หว่านแปลงผักสวนครัว รองก้นหลุมก่อนปลูก ใส่โคนต้นไม้ผล ช่วยให้พืชเจริญเติบโตดี สามารถทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีได้
21 มกราคม 2558
2,236
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
การปลูกโดยใช้รถไถเดินตาม เพราะจะได้แถวที่ สม่ำเสมอโดย ให้วางแถวแนวปลูกหันไปตามทิศตะวันออก-ตะวันตก โดยกำหนดให้ระยะระหว่างแถวและระหว่างต้นห่างจากกัน 50 เซนติเมตรเท่าๆกัน และหยอดเมล็ดหลุมละ 3 ถึง 4 เมล็ด ให้เมล็ดกระจายออกจากกันเล็กน้อย โดยการหยอดจะหยอดเป็นแนวสลับฟันปลา อย่าหยอดวางกันเป็นกระจุกรวมกัน เมื่อต้นงอกมีความสูงประมาณ 30 เซนติเมตรแล้ว ให้ถอนเหลืออย่างน้อยหลุมละ 3 ต้น แต่ถ้าต้นสมบูรณ์ใกล้เคียงกันทั้งหมด 4 ต้นก็ให้เก็บไว้ทั้งหมดก็ได้ครับ จากนั้นก็ให้ดูแลตามปกติเหมือนที่เราเคยทำ แต่ต้องจัดให้น้ำอย่างเพียงพอ เพราะจำนวนต้นต่อไร่เพิ่มสูงขึ้นเป็นสามเท่าตัวเลยทีเดียว
21 มกราคม 2558
1,604
คลิปเกษตรวันนี้ นำเสนอ เกษตรกรผู้มีประสบการณ์ในการปลูกกล้วยหอมทองมายาวนานกว่า 15 ปี ชื่อคุณตั้น เกสโร เป็นเกษตรกรทำสวนอยู่ที่ ต.ทุ่งคาวัด อ.ละแม จ.ชุมพร ซึ่งจะมาแนะนำถึงวิธีการเลือกหน่อกล้วยให้ได้คุณภาพที่ดีและสมบูรณ์ที่สุดไว้ โดยคุณลุงตั้นกล่าวว่า ควรเลือกหน่อที่อยู่ด้านหลังต้นพันธุ์เดิมจากต้นกล้วยต้นนั้นเพราะเป็นต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดกว่าหน่อด้านอื่นๆ วิธีการสั้งเกตคือ หากต้นแม่เอนไปทางทิศใดก็ให้เลือกหน่อกล้วยที่อยู่ตรงข้าวกับทิศนั้น เช่น หากต้นแม่เอนไปทางทาศเหนือ ก็ให้ใช้หน่อกล้วยที่อยู่ทางทิศใต้ของต้นแม่เป็นพันธุ์ต่อไป วิธีนี้จะเป็นการคัดหน่อกล้วยที่มีความสมบูรณ์ แข็งแรง ให้ผลผลิตมากในรุ่นต่อๆ ไป
21 มกราคม 2558
2,876
ปัจจุบันการเลี้ยงผึ้ง คืออาชีพหนึ่งที่กำลังเติบโต เนื่องจากจำนวนผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะคนหันมารักสุขภาพกันมากขึ้น ดังนั้นหลายคนจึงสนใจและอยากเลี้ยงผึ้ง เนื่องจากมีรายได้สูง แต่เนื่องจากเกษตรกรที่กำลังเริ่มเลี้ยงใหม่ๆ หรือกำลังคิดจะเลี้ยง ยังขาดเทคนิคความชำนาญจึงไม่สามารถเลี้ยงผึ้งและเก็บน้ำผึ้งได้ ดังนั้นวันนี้คุณอรุณ วิเศษฤทธิ์ เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งเจ้าของฟาร์มผึ้งเขาคิชฌกูฏ จึงได้แนะนำผ่าน www.rakbankerd.com เพื่อเผยแพร่คลิปข้อมูลเทคนิควิธีการเก็บน้ำผึ้ง ดังนี้
21 มกราคม 2558
1,069
ปัจจุบันการทำเกษตรอินทรีย์เป็นที่สนใจของเกษตรกรจำนวนมาก โดยเฉพาะการทำเกษตรแบบพอเพียงและเน้นทำแบบอินทรีย์ ดังนั้นคุณคำนึง ชนะสิทธิ์ ประธานศูนย์การเรียนรู้โครงการตามพระราชดำริบ้านชำปลาไหล ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จึงได้แนะนำเทคนิควิธีการทำเครื่องให้น้ำอัตโนมัติ ที่สามารถใช้ในการรดน้ำผักสวนครัวและพืชอื่นๆได้ ผ่าน www.rakbankerd.com เพื่อเผยแพร่คลิปเทคนิควิธีการทำเครื่องให้น้ำอัตโนมัติ ดังนี้
21 มกราคม 2558
11,329
คุณสวาสดิ์ ไทยทุมิฬ เกษตรกรผู้ที่มีความชื่นชอบในการเลี้ยงปลากัดหลากหลายสีสันและหลายพันธุ์ ได้สั่งเกตุปลากัดที่เลี้ยงไว้ถึงอาการหรือโรคที่อาจเกิดขึ้นทำให้เกร็ดปลาหลุดร่วงง่าย หมดความสวยงาม หมดราคา จึงได้แนะนำวิธีการสร้างความแข็งแรงให้เกร็ดปลากัด ด้วยวิธีง่าย ๆ อย่างการนำใบตองแห้งซึ่งเป็นพืชที่ถือว่ามีอยู่ทุกชุมชน ใส่ลงไปในขวดโหลที่เลี้ยงปลากัด จะช่วยให้เกล็ดปลากัดแข็งแรงขึ้นและทนทานต่อสภาพน้ำที่นำมาเลี้ยงได้เป็นอย่างดี เกร็ดปลาที่สีสันสดใสก็จะอยู่คู่กับปลาสวยงามตลอดไป
21 มกราคม 2558
3,555
การเลี้ยงหนอนนกเพื่อเป็นอาหารสำหรับ นกหัวจุก ปลาหมอสี หรือกบนั้น การเลี้ยงหนอนนกขั้นแรกต้องหาพ่อแม่พันธุ์ของหนอนนกก่อน ซึ่งตัวผู้จะมีสีน้ำตาลอ่อนและตัวเล็กกว่าตัวเมีย ส่วนตัวเมียจะมีสีดำเข้มและตัวใหญ่ ส่วนอายุของพ่อแม่พันธุ์ควรจะมีอายุตั้งแต่ 1 อาทิตย์ขึ้นไป ถึงจะพร้อมในเรื่องผสมพันธุ์ และการไข่ของหนอนนกจะไข่ 1 - 2 ฟอง และการให้อาหารก็ใช้อาหารไก่ธรรมดา และการให้น้ำควรจะเอาผ้าหนาๆชุบน้ำ และนำไปไว้ในกะบะที่เลี้ยงหนอนนกเพื่อให้หนอนนกกิน นอกจากอาหารไก่แล้ว ยังสามารถให้แตงกวาเป็นอาหารเสริมสำหรับเลี้ยงหนอนนกได้อีกด้วย เมื่อไข่ของหนอนนกครบ 1 อาทิตย์ ก็ให้แยกออกจากพ่อแม่พันธุ์ และนับไปอีก 60 วัน ก็สามารถที่จะหนอนนกไปให้นก ปลา หรือ กบ กินได้ หรือจะนำไปขายก็ได้ซึ่งราคาของหนอนนกจะอยู่ในราคา 400 - 800 บาท
21 มกราคม 2558
3,594
คลิปเกษตรแนะนำ
3 มีนาคม 2560
1,286
23 มกราคม 2560
2,017
26 สิงหาคม 2559
2,587
13 พฤษภาคม 2559
1,284
11 พฤษภาคม 2559
1,262
25 เมษายน 2559
1,270
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×