คลิปเกษตร
การเลี้ยงวัวนั้น นอกจากเกษตรกรจะมีรายได้หลักจากการจำหน่ายแล้ว มูลหรือขี้ของวัวยังสามารถนำมาผลิตเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก เพื่อนำไปใช้สำหรับการเกษตรได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการลดต้นทุนการทำเกษตรในส่วนของค่าปุ๋ยอีกด้วย นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถทำเป็นอาชีพเสริมในการจำหน่ายปุ๋ยจากมูลวัวได้เป็นอย่างดี คุณบรรลือศักดิ์ ไกรเดช เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวในพื้นที่ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้แนะนำวิธีการนำมูลวัวมาผลิตเป็นปุ๋ย โดยนำมาหมักกับเศษหญ้าเศษฟางหรือวัตถุดิบทางการเกษตรที่เหลือใช้และสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น นำมาทำเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ในการเกษตรหรือทำจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง
13 ธันวาคม 2559
905
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมส่วนใหญ่ จำเป็นต้องให้อาหารข้นกับโคนมเพื่อสร้างน้ำนมคุณภาพ และลดความเครียดของแม่โคในช่วงที่กำลังรีดนม จึงมักจะเกิดปัญหากรดเกินในกระเพาะอาหาร เนื่องจากโคเป็นสัตว์กระเพาะรวม อาหารหลักๆจะเป็นอาหารหยาบจำพวกหญ้าและพืชอาหารสัตว์ นายปฏิวัติ อินแปลง เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2558 เป็นเกษตรกรที่เลี้ยงโคนม ในพื้นที่ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ได้แนะนำวิธีการให้อาหารข้น โดยการผสมผงฟูลงในสูตรอาหารช่วยลดกรดเกินในกระเพาะของโคนมได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรนั้น สามารถศึกษาข้อมูล รับฟังและรับชมได้จากในคลิป
2 ธันวาคม 2559
412
การดูแลสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเราต้องใส่ใจสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพ สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย เราต้องรักและดูแลใส่ใจทุกรายละเอียดและทุกขั้นตอนเพื่อผลผลิตที่ดีในอนาคต การป้องกันดูแลรักษาโรคที่จะเกิดกับแพะก็เช่นเดียวกัน ต้องหมั่นสังเกตุอาการของแพะและโรคที่จะเกิดกับแพะบ่อยๆและควรหาวิธีการป้องกันให้ดีที่สุด จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์คุณสุกิจ กิตติชนธวัช เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญการเลี้ยงแพะนมคนเก่งแห่งตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ประสบการณ์การเลี้ยงแพะนมนานเกือบ 6 ปี รู้จักแพะ ธรรมชาติของแพะเป็นอย่างดี กล่าวว่าการดูแลแพะต้องมีทั้งแบบตามตำราวิชาการและการดูแลแบบพื้นบ้านก็คือ ต้องรักษาโดยใช้ยาหมอแผนปัจจุบันและรักษาด้วยสมุนไพรพื้นบ้านด้วยควบคู่กันไปเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสมของการเจ็บป่วยของแพะด้วย และคุณสุกิจได้แนะนำสูตรน้ำหมักสมุนไพรป้องกันโรคที่จะเกิดกับแพะ ที่ทางฟาร์มใช้มาตลอดและไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ตามขั้นตอนและวิธีการทำดังคลิป
2 ธันวาคม 2559
295
จากอดีตจนถึงปัจจุบันการเกษตรของไทยถือได้ว่าเป็นการทำเกษตรที่คุณภาพอย่างมากและด้วยเส้นทางเกษตรหากเปิดใจเรียนรู้ ปรับแนวคิด วิถีปัจจุบันร่วมกับแนวทางผสมผสาน นอกจากมีความมั่นคง ยังส่งผลให้มีต้นทุนต่ำ ประสบความสำเร็จได้ไม่แพ้อาชีพอื่นเหมือนกันอย่างเช่นคุณสมคิด กร่ำพิมาย อายุ 58 ปี เกษตรกรบ้านขุนโบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา คุณสมคิดเล่าให้ฟังว่าได้ทำนาตั้งแต่อายุ 10 ปี ตั้งแต่จบ ป.4 ไม่มีเงินเรียนหนังสือ ทำให้มีแนวคิดในการปรับและคิดต่อยอดในการเลี้ยงสัตว์ และได้มีโอกาศที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ของประมงจังหวัดนครราชสีมาในการทำเกษตรผสมผสานและภูมิปัญญาต่างๆที่ประมงจังหวัดได้สอน ทำให้คุณสมคิดมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการเลี้ยงปลาเป็นอย่างมาก โดยที่ผ่านมาได้ลงมือเลี้ยงปลาอีกหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นเช่น ปลาดุก ปลาหมอ โอ่งอ่าง กบ และได้ขยายพันธุ์ลูกปลาขาย เป็นต้น และนำความรู้ ภูมิปัญญาที่มาประยุกต์ใช้ แต่ที่คุณสมคิดเชี่ยวชาญและสนใจที่สุด คือการขยายพันธุ์ลูกปลาดุกทำให้การขยายพันธุ์ลูกปลาดุกขายเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่เลี้ยงง่าย และสร้างรายได้ หากรู้จักทำ และทุกวันนี้ถือได้ว่าเป็นอาชีพหลักเลยก็ว่าได้
29 พฤศจิกายน 2559
466
นายบุญส่วน แก้วไพฑูรย์ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ(GAP ดีเด่น) เจ้าของไร่มะม่วงสวนอุดม และประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงบ้านแฮดเพื่อการส่งออก บ้านสว่างพัฒนา ต.หนองแซง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น ให้คำแนะนำเทคนิควิธีการผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองให้มีผิวเนียนสวย มีสีเหลืองทอง คุณภาพดี โดยนำถุงกระดาษคาร์บอนมาห่อผลมะม่วงขนาดผลเท่ากับไข่เป็ด-ไข่ไก่ หรือช่วงอายุของมะม่วง 60-65 วัน ภายหลังจากติดผล วิธีการก็คือก่อนอื่นให้ตัดแต่งกิ่งของต้นมะม่วงให้โปร่งเพื่อให้แสงแดดส่องทั่วถึง กำจัดหญ้าวัชพืชด้วยเครื่องตัดหญ้าเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและแมลง ทำการคัดเลือกเอาเฉพาะผลมะม่วงที่สมบูรณ์สวยงามเอาไว้แล้วห่อหุ้มด้วยถุงกระดาษคาร์บอนอีกประมาณ 45 วัน จึงเก็บผลผลิต โดยมะม่วงที่ได้จะมีผิวสวย ผิวเนียน สีเหลืองทอง ไร้ตำหนิ จำหน่ายได้ราคาสูง มีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
29 พฤศจิกายน 2559
342
สับปะรดนางแล อีกหนึ่งเสน่ห์ของจ.เชียงรายที่ชวนให้คุณรักและหลงใหลไปกับรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว หากใครได้มาเยือนถิ่นนี้จึงควรอย่างยิ่งที่จะลิ้มลองความอร่อยของสับปะรดที่ไม่เหมือนใคร วันนี้คุณวิรัตน์ จันเลน ปราชญ์เกษตรบ้านป่าซางวิวัฒน์ ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย พร้อมต้อนรับทุกท่านแล้วด้วย"ศูนย์การเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกระดาษใบสับปะรด"แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ท่านจะได้พบกับความมหัศจรรย์ของสับปะรดสายพันธุ์นี้ เพราะทุกส่วนของสับปะรดมีคุณค่า พบกับผลิตภัณฑ์แปรรูป เมนูอาหาร งานศิลปะที่ล้วนแล้วทำมาจากสับปะรดทั้งสิ้น แล้วคุณจะรักและหวงแหนสับปะรดนางแล พืชเศรษฐกิจที่มีประวัติที่มาอันยาวนาน ปัจจุบันคุณวิรัตน์คือผู้สืบสานภูมิปัญญาจากบรรพบุรษเพื่อให้คนรุ่นหลังได้สืบทอด เพื่อให้สับปะรดนางแลสายพันธุ์ดั้งเดิมคงอยู่คู่จ.เชียงรายตลอดไป เชิญคุณมาทำความรู้จักกับสับปะรดพันธุ์นางแล คุณวิรัตน์ จันเลนยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน
28 พฤศจิกายน 2559
244
คุณป้าอารี กองทอง เป็นเกษตรกรตัวอย่างและมีความรู้ความชำนาญในการทำนาแบบลดต้นทุนบวกกับการแก้ปัญหา และช่องทางการตลาดที่ดี ทำนามา 25 ปี เดิมทีมีที่นาแค่ 5ไร่ จนมาถึงปัจจุบัน มีพื้นที่ทำนา จำนวน 50 ไร่ สายพันธุ์ข้าวที่ปลูกข้าวหอมปทุม ข้าวสังข์หยด ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมนิล กข.41 ปัจจุบันคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพเอง โดยไม่ต้องหาซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากภายนอก จนพัฒนามาเรื่อยๆจนได้คัดเลือกในปี2550 ให้ส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อจำหน่ายไปศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และปรับกับประสบการณ์ที่ทำนามา และมีสินค้าเป็นของตัวเองเพราะข้าวทุกเม็ดล้วนปลอดภัย เพราะเป็นนาอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมี จนลูกค้าติดใจ ปรับเปลี่ยนมาเป็นนาอินทรีย์แบบเต็มตัวจนได้รับรางวัลแปลงนาข้าว GAP ปลอดสารพิษ 100% เพราะหันมาทำนาแบบอินทรีย์ ยังไม่พอยังคิดอีกว่าทำยังไงให้ประหยัดต้นทุนการผลิตและต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวเปลือกของตนเอง และได้ศึกษามาเรื่อยๆบวกกับการพัฒนาคุณภาพข้าวให้มีประสิทธิภาพ จึงแนะนำ การคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยมือได้ผล100%
28 พฤศจิกายน 2559
263
คลิปเกษตรแนะนำ
3 มีนาคม 2560
435
23 มกราคม 2560
979
26 สิงหาคม 2559
1,759
13 พฤษภาคม 2559
624
คลิปเกษตรแนะนำ
11 พฤษภาคม 2559
606
25 เมษายน 2559
600
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×