คลิปเกษตร
คุณวงศ์สุวัฒน์ โอ่งชาวนา เกษตรกรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรแบบผสมผสาน โดยเฉพาะการปลูกพืชผักสวนครัวที่ทำมานานกว่า 10 ปี นั้นได้ทราบถึงปัญหาหลักของเกษตรกรผู้ปลูกแตงกวา ที่มักจะประสบกับปัญหาแมลงวันทองเข้าทำลายผลผลิตจนเสียหาย ทำให้เกษตรกรขาดทุนในบางรายเป็นหนักก็ใช้สารเคมีเข้ามากำจัดทำให้ผลผลิตนั้นไม่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเกษตรกรเอง จึงได้แนะนำวิธีการทำกับดักล่อแมลงวันทองเพื่อป้องกันผลผลิตแตงกวาในไร่เสียหายด้วยวิธีง่าย ๆ และสามารถสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเกษตรกรและผู้บริโภคมั่นใจว่าผลผลิตในไร่ปราศจากสารเคมี 100% อีกทั้งลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี
21 มกราคม 2558
4,885
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
การทำปุ๋ยหมักบนแปลงผักหรือแปลงดอกไม้ วิธีการนี้จะสามารถช่วยประหยัดต้นทุนอย่างมากให้กับเกษตรกร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1.ทำการยกร่องของแปลงผักและแปลงดอกไม้ตามของขนาดของพื้นที่การเกษตร 2.เอาจอบโกยดินขึ้นทั้ง 2 ฝั่งให้เหลือร่องกลางเอาไว้ นำเศษวัชพืช อาทิ หญ้า ใบไม้ มาไส่ไว้ตรงกลาง ราดหรือรดด้วยปุ๋ยน้ำหมักรดบนกองหญ้าให้ชุ่ม แล้วใช้จอบเกลี่ยดินทั้ง 2 ฝั่งทับเศษวัชพืชที่เราวางเอาไว้ ทิ้งไว้ 20-25 วัน ให้ทำการรดน้ำวันเว้นวัน เพื่อให้เกิดการย่อยสลายเร็ว เมื่อครบกำหนดก็ใช้จอบเขี่ยแปลงให้เสมอ แล้วจึงทำการปลูกผักหรือดอกไม้ได้ตามปกติ
21 มกราคม 2558
1,356
ปกติเห็ดฟางเป็นเห็ดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้ง่ายแต่ด้วยจะรอธรรมชาติอย่างเดียวคงไม่พอกับความต้องการที่จะบริโภค ของมนุษย์ มนุษย์ก็เลยคิดค้นการเพาะเห็ดฟางขึ้นมาหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการเพาะเห็ดฟางแบบกองสูง กองเตี้ย แต่วิธีที่พอจะเป็นแนวทางให้ปฏิบัติหรือทำได้ง่าย สามารถทำได้ในครัวเรือนคือ การเพาะเห็ดฟางในตระกร้า เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เกษตรกรสามารถเพาะเห็ดฟางไว้รับประทานในครัวเรือน หรือ เพาะเห็ดฟางขายเสริมรายได้ในครอบครัว ต้นทุนต่ำแต่สามารถสร้างรายได้เสริมได้ดี เพราะราคาเห็ดฟางในตลาดราคาสูง วัสดุอุปกรณ์หาง่าย วิธีการทำง่ายไม่ยุ่งยาก
21 มกราคม 2558
1,943
ด้วยสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงเกษตรกรมักประสบกับปัญหาเรื่องของเชื้อราที่เข้ามาระบาดในแปลงนาเป็นวงกว้างส่งผลเสียต่อเรื่องการออกผลผลิตในขั้นต่อไป ดังนั้น "น้ำหมักจานด่วนกำจัดเชื้อราในนาข้าว" สามารถนำไปช่วยยับยั้งการระบาดของเชื้อราไม่ให้แพร่กระจายไปในวงกว้างได้ โดยการใช้วัตถุดิบที่มีรสชาดฝาด(หมาก เปลือกมังคุด) 1/2 กก. กระเทียม 1/2 กก.แอลกอฮอล์ 2 ขวด(หรือใส่พอท่วมวัตถุดิบ) หมักไว้เพียงแค่ 24 ชม.ก็สามารถนำเอาฉีดพ่นในนาข้าวเพื่อเป็นการยับยั้งเชื้อรา อัตรส่วนในการใช้ 50 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7 วัน (ถ้าหากฝนตกหลังการฉีดพ่นไปแล้ว 1 วัน เราสามารถไปฉีดพ่นซ้ำเพิ่มเติมได้)
21 มกราคม 2558
1,558
ในการทำนาข้าวของเกษตรกรทุกคนที่ประกอบอาชีพทำนา ล้วนแต่มีความหวังในเมล็ดข้าวที่หว่านลงไปในนาข้าวและหวังอย่างยิ่งว่านาของตนเองมีความอุดดมสมบูรณ์ ได้ผลผลิตดี รวงข้าวสวยเม็ดเต็มหน่วย และ เมล็ดข้าวเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการปลูกข้าว ป้าเรือน ทองจำรัส เกษตรกรบ้านยางยวน ม.5 ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช แนะนำ การเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยน้ำหมักรกหมู ที่จะช่วยให้เมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรชาวนา มีอัตราการงอกสูง ทำให้ประหยัดต้นทุน ผลผลิตเต็มที่
21 มกราคม 2558
2,285
เทคนิคการทำสารสกัดสเปรย์ไล่ยุงจากตะไคร้หอม เป็นการนำวัตถุดิบอย่างตะไคร้หอมหรือตะไคร้ไล่ยุง มาต้มโดยใช้หลักการเหมือนๆกับการต้มหรือกลั่นสุราชุมชนนั่นเอง ซึ่งคุณรังสรรค์ สมจิตร เกษตรกรบ้านค่ายเจริญ หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงรายได้นำข้อมูลเหล่านี้ที่ได้จากการอบรบที่โรงเรียนชาวนาในแต่ละครั้งก็จะเอามาทดลองทำและใช้กันในชุมชน และล่าสุดได้ทำสารสกัดสเปรย์ไล่ยุงจากตะไคร้หอม ซึ่งก็ใช้ได้ผลจริงๆ โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนมักจะมียุงลายระบาดเยอะ และสารสกัดตะไคร้หอมนี้แหล่ะที่มาช่วยชาวบ้านค่ายเจริญในการลดการระบาดของโรคไข้เลือดออก และหลังจากได้สารสกัดหรือการกลั่นน้ำตะไคร้แล้ว ยังสามารถน้ำมาผลิตเป็นสเปรย์ไล่ยุงและสารสกัดฉีดพ่นป้องกันแมลงต่างๆได้ดีอีกด้วย
21 มกราคม 2558
1,522
คุณตาจรูญ จวนเจริญ ได้คิดประดิษฐ์เครื่องมือห่อกระท้อนอย่างง่าย ใช้วัตถุดิบราคาถูก วัสดุ-อุปกรณ์ 1.เหยือกน้ำพลาสติก ปาดกว้าง 12 นิ้ว 2.สายไฟอย่างอ่อน จำนวน 10 เมตร 3.ไม้ไผ่ขนาดยาว ตามความเหมาะสมที่ต้องการ 4.หนังยางรัดของ 5.ถุงห่อกระท้อน (เป็นถุงที่ทำมาจากถุงปูนซีเมนต์ที่ทางกลุ่มแม่บ้าน จังหวัดนนทบุรีทำขึ้น) 6.ยางในล้อรถจักรยานยนต์ที่เสียแล้วนำมาตัดให้เป็นเส้นเพื่อนำมารัดเหยือกกับไม้ให้ติดกันแน่น วิธีการทำ 1.นำเหยือน้ำพลาสติดที่เตียมมาตัดปากแหลมๆ ออกให้เป็นปากวงกลม แล้วเจาะรู ข้างๆหูของเหยือกน้ำเพื่อใช้สอดสายไป เมื่อได้เหยือตามความต้องการแล้วก็นำ ไม้ไผ่ขนาดตามที่ต้องการมามัดกับเหยือน้ำโดยใช้ยางในรถรัดเพื่อให้แน่นมากๆ 2.เมื่อเสร็จจากขึ้นตอนที่ 1 แล้ว ก็นำสายไฟย่างอ่อนสอดเข้าไปข้างในรูที่เจาะไว้ให้สอดสายไฟเข้าไปข้างในแล้วมัดปม (ตามรูป) โดยการนำไปครอบผลไม้ที่จะห่อแล้วกระตุกสายไฟ ก็จะห่อผลไม้ได้
21 มกราคม 2558
3,253
คลิปเกษตรแนะนำ
3 มีนาคม 2560
1,289
23 มกราคม 2560
2,018
26 สิงหาคม 2559
2,589
13 พฤษภาคม 2559
1,286
11 พฤษภาคม 2559
1,263
25 เมษายน 2559
1,271
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×