คลิปเกษตร
ทุกวันนี้คุณธิติมาภูมิใจกับการเป็นเกษตรกร แต่ยังไม่ใช่ที่สุด เธอยังภูมิใจได้เรื่อย ๆ ทุกวันนี้ภูมิใจในระดับหนึ่งเท่านั้น เพราะภูมิใจว่าได้ปลูกอินทผลัมแล้วเจริญงอกงาม ได้นำเสนอกับทุกคนว่าอินทผาลัมไร่ปรีชา นนทบุรี นี้อร่อย อินทผลัมชนิดนี้สามารถมาปลูกที่บ้านเราได้จริง ๆ มันก็เลยเกิดความภูมิใจนะ ว่าเราทำได้ แต่ที่ภูมิใจมากกว่าคือการได้เห็นอินทผลัมเจริญเติบโตดี งอกงามดี ให้ผลผลิตดี ณ วันนี้ก็ภูมิใจมาก ๆ แต่ยังไม่จบเท่านี้ คุณธิติมากล่าวว่าเธอต้องภูมิใจให้มากขึ้นไปเรื่อย ๆ กว่านี้อีก
22 มีนาคม 2561
41
คลิปเกษตรใหม่ล่าสุด
เมื่อแบ่งพื้นที่ทำการเกษตรผสมผสานแล้ว นอกจากไม้ผล และพืชผักต่าง ๆ ยังมีสัตว์เศรษฐกิจที่คุณสำรองเลี้ยงไว้อีกด้วย ทั้ง หมู เป็ด ไก่ วัว แพะ ซึ่งเลี้ยงไว้เป็นจำนวนมากเพื่อส่งขายให้แก่เกษตรกรรายอื่นนำไปเลี้ยงต่อไป ด้วยเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ คุณสำรองทดลองทำหลายอย่างเพื่อลดต้นทุนการซื้ออาหารสัตว์สำเร็จรูปมาเลี้ยงสัตว์ จนมองไปในสอนของตัวเองก็เห็นว่าต้นกล้วยนั้นมีเยอะ และมักจะต้องทำการโค่นทิ้งเพื่อปรับพื้นที่บ้าง และระบายต้นแก่ออกไปเพื่อปลูกต้นกล้วยรุ่นใหม่อยู่เรื่อย ทำให้คุณสำรองเกิดไอเดียถ้านำต้นกล้วยทิ้งเหล่านี้มาทำเป็นอาหารให้สัตว์กินก็น่าจะได้ จนได้คิดค้นสูตรอาหารเลี้ยงสัตว์โดยใช้วัตถุดิบคือต้นกล้วยที่มีอยู่แล้วในสวนของตนเองจนสำเร็จ
20 มีนาคม 2561
35
หากมีคนปูแนวทางการใช้ชีวิตไว้ให้ คุณสนใจที่จะทำตามหรือไม่? หากสนใจทำ คุณจะทำตามด้วยวิธีอย่างไร... หลักการใช้ชีวิตของแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน เพราะอาชีพของแต่ละคนไม่เหมือนกัน มีสังคมกันคนละอย่าง แต่เชื่อเถอะ! มีบางอย่างที่แม้ว่าคุณจะอยู่ในสัมมาอาชีพใด คุณก็สามารถยึดเอาหลักการนี้เป็นแนวทางการใช้ชีวิตได้... คุณสำรองเชื่อเสมอว่า หากทุกคนได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในการเกษตร ใช้ในชีวิตประวัน หรือในงานอาชีพใดก็ตาม หากทำได้ก็ย่อมประสบความสำเร็จ ขอแค่ปฎิบัติอย่างมีใจรัก ดังเช่นตัวเขาเอง ที่ประสบความสำเร็จได้ด้วยเกษตรผสมผสาน สามารถปลดหนี้หลายแสนบาท คืนความสุขให้แก่ครอบครัวภายในระยะเวลาไม่นาน
15 มีนาคม 2561
51
การปรับปรุงบำรุงดินในส่วนของแปลงที่อยู่ในโรงเรือนนั้นจะต้องใช้ธาตุอาหารเยอะ เนื่องจากความถี่ในการปลูกพืชผักใบ คะน้า กวางตุ้ง ผักบุ้งจีน ฉุนช่าย และพืชผักใบที่ไม่สามารถปลูกนอกโรงเรือนได้ ซึ่งต้นทุนในการทำโรงเรือนต้องใช้งบประมาณเยอะ จึงต้องใช้รอบในการผลิตที่บ่อย ถี่ จึงทำให้ดินเกิดการเสื่อมโทรมเร็ว ทำให้เราต้องมีการบริหารทำการปรับปรุงบำรุงดิน
13 มีนาคม 2561
90
ในการเป็นเกษตรกร ต้องถามตัวเองก่อนว่า ทำเพราะอยากทำ หรือทำเพราะตามกระแส ถ้าตอบคำถามตรงนี้ได้ บอกเลยว่า ถ้าทำตามกระแส ไม่รอด แต่ถ้าทำเพราะอยากทำ ต้องมาดูในเรื่องสติปัญญาของเราในการเผชิญและแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นความร้อน ศัตรูพืช ความขี้เกียจ ถ้าผ่านสิ่งนี้ได้ก็จะพบความสุข
8 มีนาคม 2561
387
การที่จะเป็นแหล่งขยายพันธุ์บัวกระถางที่มีชื่อเสียง และมีบัวจำหน่ายนับแสนกระถางได้นั้น ต้องมีเทคนิคภูมิปัญญาที่แตกต่าง จึงจะกำลังการผลิตเพียงพอต่อความต้องการของตลาด ที่สวนบัวสีไพร เทคนิคในการเลือกสายพันธุ์สำหรับทำบัวกระถาง โดยเลือกปลูกบัวเผื่อน หรือ บัวสี และบัวพันธุ์ลูกผสมต่างประเทศ ที่มีดอกสีขาวชมพู ม่วง โดยเน้นเลือกพันธุ์ที่สามารถขยายด้วยใบได้ ซึ่งหลักสังเกตง่ายๆ คือ กลางใบบัวจะมีปุ่มตาที่ชัดเจน
6 มีนาคม 2561
81
ความสำเร็จในการปลูกบัวกระถางของคุณสีไพร เกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจ เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ในการขยายพันธุ์บัวกระถาง บัวกระด้ง รวมถึงเทคนิคการเพิ่มผลผลิตโดยลดการใช้ปุ๋ยเคมี และสำคัญที่สุดคือศึกษาความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนสามารถเป็นเกษตรกรผู้ผลิตบัวกระถางที่มีชื่อเสียง ทั้งด้านคุณภาพ และรายได้
2 มีนาคม 2561
87
คลิปเกษตรแนะนำ
3 มีนาคม 2560
1,049
23 มกราคม 2560
1,661
26 สิงหาคม 2559
2,342
13 พฤษภาคม 2559
1,106
11 พฤษภาคม 2559
1,088
25 เมษายน 2559
1,089
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×