เกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2
วันที่ 19 กันยายน - 22 กันยายน 2562
วันที่จัดงาน : 19 กันยายน - 22 กันยายน 2562
สถานที่จัดงาน : อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ห้ามพลาด!!!!! มหกรรมเกษตรแห่งปี
กับ "เกษตรสร้างชาติ" ครั้งที่ 2 19-22 กันยายนนี้

05 กันยายน 2562
395

กรมส่งเสริมการเกษตร ยกทัพสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยม จากเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ พร้อมเปิดพื้นที่เจรจาธุรกิจให้กับนักลงทุนรุ่นใหม่ได้พบปะเกษตรกรโดยตรง
.
รวมถึงโชว์พืชแปลกหายากหลากหลายสายพันธุ์ที่งาน "มหกรรมเกษตรสร้างชาติ" ครั้งที่ 2 ที่จัดภายใต้แนวคิด "Smart & Strong Together รวมพลังส่งเสริมเกษตรไทย ก้าวไกลมั่นคง"
.
กิจกรรมที่น่าสนใจ
- นิทรรศการเทิดพระเกียรติ
- การจำหน่ายสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยมจากสินค้าวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรรุ่นใหม่
- การฝึกอาชีพ(Workshop)ด้านการเกษตรฟรี
- การให้บริการความรู้ทางการเกษตร
- การเปิดโต๊ะเจรจาธุรกิจให้นักลงทุนรุ่นใหม่ได้พบปะเกษตรกรโดยตรง
- การประกวด การจัด Food Street
- การแข่งขันด้านการเกษตร อาทิ การประกวดการใช้ประโยชน์กล้วยไม้ในชีวิตประจำวัน การประกวดสวนผักคนเมือง การแข่งขันอาหารเพื่อสุขภาพ ภายใต้แนวคิด

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :