ตลาดนัดอิ่มเกษตร ตลาดนัดเพื่อคนรุ่นใหม่หัวใจเกษตร
วันที่ 3 มีนาคม 2561
วันที่จัดงาน : 3 มีนาคม 2561
สถานที่จัดงาน : ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

20 กุมภาพันธ์ 2561
279

พบกับกิจกรรม
- การอบรมวิชาชีพเพิ่มรายได้ (ลงทะเบียนได้ที่หน้างาน)
- การสาธิตวิชาชีพเบเกอรี่ เรื่อง “พายชั้น & พายกรอบ"(ลงทะเบียนได้ที่หน้างาน)
- จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย และอาหารเพื่อสุขภาพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
โทร. 064-1020792
เฟซบุ๊คแฟนเพจ : ตลาดนัดอิ่มเกษตร
fb.me/imm.kaset.market
โดย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://www.facebook.com/etokps/