ททท.มั่นใจงานวันเกษตรอีสานดึงนักท่องเที่ยวเข้าขอนแก่นเพิ่ม คาดเงินสะพัดตลอดงานกว่า500ล้านบ.
วันที่ 26 มกราคม - 4 มกราคม 2561
วันที่จัดงาน : 26 มกราคม - 4 มกราคม 2561
สถานที่จัดงาน : มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์ข่าวขอนแก่น- ททท.ขอนแก่น เชิญชวน คนรักต้นไม้ รักสัตว์และชอบช้อป-ชิม เที่ยวชมงานเกษตร มข. @ อุทยานเกษตร 26 ม.ค. - 4 ก.พ. 61 เผยปีนี้จัดใหญ่ภายใต้แนวคิด "เกษตรอีสาน สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ" เชื่อศักยภาพของงานช่วยกระตุ้นนักท่องเที่ยวเข้าขอนแก่นช่วงต้นปีเพิ่มขึ้น คาดตลอดงานมีเงินสะพัดกว่า 500 ล้านบาท

08 มกราคม 2561
356

ศูนย์ข่าวขอนแก่น- ททท.ขอนแก่น เชิญชวน คนรักต้นไม้ รักสัตว์และชอบช้อป-ชิม เที่ยวชมงานเกษตร มข. @ อุทยานเกษตร 26 ม.ค. - 4 ก.พ. 61 เผยปีนี้จัดใหญ่ภายใต้แนวคิด "เกษตรอีสาน สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ" เชื่อศักยภาพของงานช่วยกระตุ้นนักท่องเที่ยวเข้าขอนแก่นช่วงต้นปีเพิ่มขึ้น คาดตลอดงานมีเงินสะพัดกว่า 500 ล้านบาท

รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(มข.) เปิดเผยว่าระหว่างวันที่ 26 ม.ค.-4 ก.พ.61 นี้ คณะเกษตรศาสตร์ มข.ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 ขึ้นที่บริเวณอุทยานเกษตร โดยปีนี้ได้ขยายขอบข่ายการจัดงานเชิญชวนหน่วยงานต่างๆให้มาร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งภาคเอกชน ทั้งนี้จากผลการประเมินการจัดงานในปี 2560 พบว่ามีนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร นักวิชาการและประชาชนผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมงานจำนวน 552,946 คน มีเงินหมุนเวียนในงานกว่า 539 ล้านบาท

ซึ่งจำนวนเงินที่หมุนเวียนในช่วงเวลาดังกล่าวมีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เป็นอย่างมาก

สำหรับ กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การจัดนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบสาน พระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตรของไทย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านเกษตรในระดับต่าง ๆ, การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร และเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนาการเกษตรตามนโยบายของรัฐสู่การเกษตรประเทศไทย 4.0 ,การส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีโอกาสแสดงออกเชิงวิชาการและทักษะภาคสนาม

นอกจากนี้การจัดงานยังจะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การส่งเสริมและเผยแพร่สินค้าชุมชนที่ผลิตจากกลุ่มเกษตรกร และเพื่อกระตุ้นให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก

รวมทั้งการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานด้านการเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์และหน่วยที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ

อาทิการจัดสัมมนาวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติทางด้านเกษตรศาสตร์,การประกวดและแข่งขันอาหารพื้นบ้านอีสาน การประกวดสินค้าโดดเด่นชุมชน การแสดงบนเวทีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเกษตรอีสาน ปีที่ 7-การประกวดวงดนตรีAggie Music Awards 2018และการแข่งขันตอบปัญหาการเกษตร การแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านปศุสัตว์และการประมงการประกวดสัตว์และปลา

รศ.ดร.มนต์ชัยกล่าวว่าการจัดงานมหกรรมวันเกษตรภาคอีสานในครั้งนี้ คาดว่าจะเป็นโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านเกษตรในระดับต่าง ๆ การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรในระดับต่าง ๆ การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร และเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนาการเกษตรตามนโยบายของรัฐ การส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีโอกาสแสดงออกเชิงวิชาการและทักษะภาคสนาม การกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

“อย่างน้อยการจัดงานวันเกษตรภาคอีสานแต่ละปี ทางผู้จัดต้องการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลกที่สำคัย งานวันเกษตรจึงมีความสำคัญต่อทุกภาคส่วนในการเผยแพร่องค์ความรู้”รศ.ดร.มนต์ชัย กล่าว

ทางด้าน นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น กล่าวเสริมว่า ในส่วน ททท. สำนักงานขอนแก่นเองมีเป้าหมายในการผลักดันจังหวัดขอนแก่น ให้เติบโตเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายให้มีปริมาณนักท่องเที่ยว เดินทางเข้าสู่พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 5.5 ล้านคนครั้ง ในปี 2561 จากจำนวน นักท่องเที่ยวประมาณ 4.5 ล้านคน/ครั้ง

งานเกษตรภาคอีสานฯมีศักยภาพสูงในการดึงดูดกลุ่มเกษตรกรทั่วไป กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ young smart farmer และนักท่องเที่ยวที่สนใจผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ให้เดินทางเข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดี

ซึ่งจากตัวเลขผู้เข้าร่วมงานในปีที่ผ่านมา พบว่า มีจำนวนมากถึงกว่า 500,000 คน และราว 40% เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆ จึงเห็นว่านี่เป็นโอกาสที่จะช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่ขอนแก่น ในช่วงต้นปี 2561 ได้เป็นอย่างดี

ททท.จึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการจัดงานดังกล่าวให้เป็นที่สนใจจากนักท่องเที่ยวและเป็นที่รับรู้ในวงกว้าง รวมถึงช่วยผลักดันให้งานนี้ก้าวสู่การเป็นสุดยอดงานด้านการเกษตรชั้นนำของประเทศไทยต่อไป

ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น (รับผิดชอบ จังหวัดขอนแก่น, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, กาฬสินธุ์) โทร. 0-4322-7714-6 หรือ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://mgronline.com