ระดมผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียม จัด‘เทศกาลข้าวไทย’ส่งท้ายปี
วันที่ 15 ธันวาคม - 20 ธันวาคม 2560
วันที่จัดงาน : 15 ธันวาคม - 20 ธันวาคม 2560
สถานที่จัดงาน : ลานคนเมือง ด้านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรมการข้าว จัดงานเทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017) ระหว่างวันที่ 15-20 ธันวาคม ณ ลานคนเมือง ด้านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

01 ธันวาคม 2560
255

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรมการข้าว จัดงานเทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017) ระหว่างวันที่ 15-20 ธันวาคม ณ ลานคนเมือง ด้านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยเป็นกิจกรรมภายใต้ “โครงการเทศกาลข้าวใหม่” ซึ่งตรงกับฤดูเก็บเกี่ยว มีผลผลิตข้าวหลากหลายพันธุ์ออกมาใหม่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวขาวดอกมะลิ 105 หรือข้าวหอมมะลิที่เก็บเกี่ยวใหม่ เวลานำไปหุงจะมีกลิ่นหอม นุ่ม น่ารับประทาน รวมทั้งในช่วงระยะนี้เป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อยากเชิญชวนให้คนไทยสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากข้าวภายในงานนี้ ซึ่งเป็นข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพดีระดับพรีเมียม เพื่อเป็นของขวัญส่งความสุขให้กับคนที่รัก คนในครอบครัว ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ จะเป็นการช่วยเหลือชาวนาได้อีกทางหนึ่ง

สำหรับการจัดงานเทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017) ในครั้งนี้ เป็นการจำลองวัฒนธรรมท้องถิ่นในรูปแบบถนนวิถีข้าว วิถีไทย 4 ภาค อาทิ ร้านจำหน่ายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ของดีแต่ละภาค ร้านอาหารหลากหลาย โซนจำลองบ้านของแต่ละภาค ข้าวของเครื่องใช้ สะท้อนถึงวัฒนธรรมแต่ละภาคที่แสดงถึงวิถีข้าว วิถีไทย อัตลักษณ์ของคนแต่ละถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากอดีตถึงปัจจุบัน กิจกรรมสาธิตการแปรรูปข้าว และการแข่งขันการทำอาหารจากข้าว โซนนวัตกรรมข้าว รวบรวมสินค้าข้าวที่มีการวิจัยและพัฒนาจนเป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเป็นเครื่องดื่ม ของใช้ภายในบ้าน ในส่วน Land Mark เป็นสัญลักษณ์ของงาน เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวได้บันทึกภาพแห่งความประทับใจความทรงจำที่เคยมาร่วมงานเทศกาลข้าวไทย 2560

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
แนวหน้า