เสวนาวิชาการเรื่องมะเขือเทศเชอร์รี่
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560
วันที่จัดงาน : 4 พฤศจิกายน 2560
สถานที่จัดงาน : ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ (สวนแสนปาล์ม) จังหวัดนครปฐม

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน จัดเสวนาวิชาการในตลาดนัดอิ่มเกษตร
หัวข้อ "มะเขือเทศเชอร์รี่"
โดย กลุ่ม Young Smart Farmer สุพรรณบุรี (Kaset Fresh Fin)

17 ตุลาคม 2560
371

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน จัดเสวนาวิชาการในตลาดนัดอิ่มเกษตร
หัวข้อ "มะเขือเทศเชอร์รี่"
โดย กลุ่ม Young Smart Farmer สุพรรณบุรี (Kaset Fresh Fin)
เวลา 10.00 - 12.00 น.
วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ (สวนแสนปาล์ม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

สามารถลงทะเบียนได้ที่
https://goo.gl/forms/g4z670DAMXy8XRuL2

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 064-1020792

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
https://www.facebook.com/imm.kaset.market