ปศุสัตว์เศรษฐี 
เทคนิค 7 วิธีในการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกให้ได้กำไรเพิ่ม
จากการสัมภาษณ์ คุณประดับ ทองรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 16.20 น. เกี่ยวกับเทคนิคการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติกให้ได้ผลผลิตดีและมีกำไรที่เพิ่มขึ้น สามารถทำได้ง่ายและไม่ยุ่งยากกับเกษตรกรผู้เลี้ยง
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×