ผลการค้นหา

แสดงผลการค้นหาจากคำว่า “ไล่แมลง

  • Infographic (1 เรื่อง)
  • เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด (4 เรื่อง)
  • ทุ่งรวงทอง (45 เรื่อง)
  • สวนเงินไร่ทอง (33 เรื่อง)
  • ปศุสัตว์เศรษฐี (10 เรื่อง)
  • ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย (8 เรื่อง)
  • BLOG (5 เรื่อง)
  • คลิปเกษตร (17 เรื่อง)
  • เว็บบอร์ด (12 เรื่อง)
Infographic
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด
ทุ่งรวงทอง
สวนเงินไร่ทอง
ปศุสัตว์เศรษฐี
ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย
BLOG
คลิปเกษตร
เว็บบอร์ด
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
35.56 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.94 บาท
ดีเซล
27.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
30.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
16-29°C
นครราชสีมา
22-32°C
ชลบุรี
24-32°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
23-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 ม.ค. พ.ศ.2561
ปลาดุก
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
25.00
0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
25.00
0.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
30.00
0.00
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
30.00
0.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
32.00
1.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×