ผลการค้นหา

แสดงผลการค้นหาจากคำว่า “โรคพยาธิในตาวัว

  • ปศุสัตว์เศรษฐี (1 เรื่อง)
ปศุสัตว์เศรษฐี
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.56 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.24 บาท
ดีเซล
25.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
28.49 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
23-28°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-31°C
นครศรีธรรมราช
25-33°C
ภูเก็ต
26-29°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 19 ก.ย. พ.ศ.2560
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
กลุ่มสหกรณ์ทำสวนยางพาราสุขไพบูลย์
จ.นครราชสีมา
43.00
3.00
บจ.ฟุ้งวัฒนา
จ.ระนอง
46.10
1.60
บจ.พีเจรับเบอร์
จ.ชุมพร
47.00
0.00
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
48.30
1.70
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
51.50
1.50
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
52.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×