ผลการค้นหา

แสดงผลการค้นหาจากคำว่า “แรงงาน

  • Infographic (1 เรื่อง)
  • ทุ่งรวงทอง (7 เรื่อง)
  • สวนเงินไร่ทอง (12 เรื่อง)
  • ปศุสัตว์เศรษฐี (7 เรื่อง)
  • BLOG (3 เรื่อง)
  • คลิปเกษตร (10 เรื่อง)
  • ข่าวเกษตร (49 เรื่อง)
  • เว็บบอร์ด (10 เรื่อง)
Infographic
ทุ่งรวงทอง
สวนเงินไร่ทอง
ปศุสัตว์เศรษฐี
BLOG
คลิปเกษตร
ข่าวเกษตร
เว็บบอร์ด
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
32.66 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
25.28 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.24 บาท
ดีเซล
23.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.89 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-29°C
เชียงใหม่
23-31°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
24-27°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 มิ.ย. พ.ศ.2560
ข้าวเปลือกหอมมะลิ105
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ตัน
เพิ่ม/ลด
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
9,200.00
0.00
ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
9,500.00
0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
9,500.00
0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
9,700.00
0.00
บจ.ข้าวทองพยัคฆ์
จ.มหาสารคาม
10,000.00
0.00
โรงสีขวัญข้าวอินเตอร์เทรด
จ.มหาสารคาม
10,500.00
1,000.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
10,800.00
0.00
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
10,830.00
330.00
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์
11,000.00
0.00
โรงสีชัยประเสริฐ
จ.ยโสธร
11,300.00
0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
11,500.00
0.00
สกก.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด
11,500.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×