ผลการค้นหา

แสดงผลการค้นหาจากคำว่า “แพลงก์ตอน

  • ปศุสัตว์เศรษฐี (4 เรื่อง)
  • ข่าวเกษตร (1 เรื่อง)
ปศุสัตว์เศรษฐี
ข่าวเกษตร
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
33.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
25.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.54 บาท
ดีเซล
24.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
27.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-29°C
เชียงใหม่
23-28°C
นครราชสีมา
24-28°C
ชลบุรี
26-28°C
นครศรีธรรมราช
26-32°C
ภูเก็ต
26-29°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 26 ก.ค. พ.ศ.2560
ข้าวเปลือกหอมมะลิ105
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ตัน
เพิ่ม/ลด
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
9,800.00
0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
10,500.00
300.00
ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
11,000.00
0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
11,200.00
0.00
โรงสีขวัญข้าวอินเตอร์เทรด
จ.มหาสารคาม
11,500.00
0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
11,500.00
500.00
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
11,500.00
0.00
โรงสีชัยประเสริฐ
จ.ยโสธร
11,800.00
0.00
บจ.ข้าวทองพยัคฆ์
จ.มหาสารคาม
12,000.00
0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
12,000.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×