ผลการค้นหา

แสดงผลการค้นหาจากคำว่า “เศรษฐกิจ

 • เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด (25 เรื่อง)
 • เกษตรกรเส้นทางรวย (6 เรื่อง)
 • ไฮไลท์เกษตร (7 เรื่อง)
 • กูรู 4 ภาค (12 เรื่อง)
 • ทุ่งรวงทอง (37 เรื่อง)
 • สวนเงินไร่ทอง (769 เรื่อง)
 • ปศุสัตว์เศรษฐี (67 เรื่อง)
 • ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย (23 เรื่อง)
 • BLOG (72 เรื่อง)
 • ปฏิทินเกษตร (14 เรื่อง)
 • Link (2 เรื่อง)
 • คลิปเกษตร (64 เรื่อง)
 • ข่าวเกษตร (327 เรื่อง)
 • ที่เที่ยว (10 เรื่อง)
 • ที่พัก (2 เรื่อง)
 • ข่าวท่องเที่ยว (2 เรื่อง)
 • เว็บบอร์ด (40 เรื่อง)
 • ประกาศซื้อ (1 เรื่อง)
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด
เกษตรกรเส้นทางรวย
ไฮไลท์เกษตร
กูรู 4 ภาค
ทุ่งรวงทอง
สวนเงินไร่ทอง
ปศุสัตว์เศรษฐี
ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย
BLOG
ปฏิทินเกษตร
คลิปเกษตร
ข่าวเกษตร
ที่เที่ยว
ที่พัก
ข่าวท่องเที่ยว
เว็บบอร์ด
ประกาศซื้อ
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
35.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.84 บาท
ดีเซล
26.39 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.39 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
24-32°C
เชียงใหม่
22-31°C
นครราชสีมา
23-33°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
25-30°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 17 พ.ย. พ.ศ.2560
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บจ.เอ็น บี นครบุญชัย
จ.จันทบุรี
190.00
0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
190.00
0.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
190.00
0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจ.ตรัง
จ.ตรัง
190.00
0.00
ฟาร์มกุ้งมานิตย์
จ.ตรัง
190.00
0.00
อ่าวค้อฟาร์ม
จ.ชุมพร
190.00
0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
190.00
0.00
ห้องเย็นโชติวัฒน์
จ.สงขลา
200.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×