ผลการค้นหา

แสดงผลการค้นหาจากคำว่า “เลี้ยงกุ้ง

  • เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด (2 เรื่อง)
  • กูรู 4 ภาค (3 เรื่อง)
  • ปศุสัตว์เศรษฐี (53 เรื่อง)
  • BLOG (6 เรื่อง)
  • ปฏิทินเกษตร (1 เรื่อง)
  • คลิปเกษตร (6 เรื่อง)
  • ข่าวเกษตร (31 เรื่อง)
  • เว็บบอร์ด (14 เรื่อง)
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด
กูรู 4 ภาค
ปศุสัตว์เศรษฐี
BLOG
ปฏิทินเกษตร
คลิปเกษตร
ข่าวเกษตร
เว็บบอร์ด
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
33.76 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.14 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.94 บาท
ดีเซล
24.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
27.69 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
23-29°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
25-35°C
ภูเก็ต
25-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 24 ส.ค. พ.ศ.2560
ข้าวเปลือกหอมมะลิ105
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ตัน
เพิ่ม/ลด
โรงสีกิ่งแก้วพานิชย์
จ.บุรีรัมย์
9,500.00
0.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
10,800.00
0.00
ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
11,200.00
0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
11,500.00
0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
11,666.00
0.00
บจ.ข้าวทองพยัคฆ์
จ.มหาสารคาม
12,000.00
0.00
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์
12,000.00
0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
12,200.00
0.00
โรงสีชัยประเสริฐ
จ.ยโสธร
12,500.00
0.00
สกก.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด
12,500.00
0.00
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
12,500.00
0.00
โรงสีขวัญข้าวอินเตอร์เทรด
จ.มหาสารคาม
13,000.00
0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
14,000.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×