ผลการค้นหา

แสดงผลการค้นหาจากคำว่า “เทคนิคเกษตร

  • Infographic (11 เรื่อง)
  • สวนเงินไร่ทอง (4 เรื่อง)
  • ปศุสัตว์เศรษฐี (1 เรื่อง)
  • ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย (2 เรื่อง)
  • คลิปเกษตร (8 เรื่อง)
Infographic
สวนเงินไร่ทอง
ปศุสัตว์เศรษฐี
ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย
คลิปเกษตร
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
33.76 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.14 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.94 บาท
ดีเซล
24.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
27.69 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-28°C
เชียงใหม่
22-27°C
นครราชสีมา
23-28°C
ชลบุรี
25-28°C
นครศรีธรรมราช
24-32°C
ภูเก็ต
26-30°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 17 ส.ค. พ.ศ.2560
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
สกย.จันทบุรี
จ.จันทบุรี
42.00
1.00
กลุ่มสหกรณ์ทำสวนยางพาราสุขไพบูลย์
จ.นครราชสีมา
44.00
0.00
บจ.พีเจรับเบอร์
จ.ชุมพร
48.00
0.00
บจ.ฟุ้งวัฒนา
จ.ระนอง
49.70
0.00
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
51.40
0.60
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
53.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×