ผลการค้นหา

แสดงผลการค้นหาจากคำว่า “เซินกา

  • ข่าวเกษตร (2 เรื่อง)
ข่าวเกษตร
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.04 บาท
ดีเซล
25.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
28.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-29°C
เชียงใหม่
23-28°C
นครราชสีมา
23-29°C
ชลบุรี
25-29°C
นครศรีธรรมราช
26-30°C
ภูเก็ต
26-30°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 20 ต.ค. พ.ศ.2560
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
กลุ่มสหกรณ์ทำสวนยางพาราสุขไพบูลย์
จ.นครราชสีมา
40.00
0.00
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
40.80
0.20
บจ.ฟุ้งวัฒนา
จ.ระนอง
42.70
0.00
บจ.พีเจรับเบอร์
จ.ชุมพร
43.00
2.00
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
46.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×