ผลการค้นหา

แสดงผลการค้นหาจากคำว่า “เกษตรอินทรีย์

 • เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด (21 เรื่อง)
 • Infographic (1 เรื่อง)
 • ไฮไลท์เกษตร (1 เรื่อง)
 • กูรู 4 ภาค (7 เรื่อง)
 • ทุ่งรวงทอง (29 เรื่อง)
 • สวนเงินไร่ทอง (38 เรื่อง)
 • ปศุสัตว์เศรษฐี (5 เรื่อง)
 • ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย (2 เรื่อง)
 • BLOG (15 เรื่อง)
 • ปฏิทินเกษตร (4 เรื่อง)
 • Link (4 เรื่อง)
 • คลิปเกษตร (42 เรื่อง)
 • ข่าวเกษตร (24 เรื่อง)
 • ที่เที่ยว (3 เรื่อง)
 • ของฝาก (1 เรื่อง)
 • เว็บบอร์ด (20 เรื่อง)
 • ประกาศซื้อ (1 เรื่อง)
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด
Infographic
ไฮไลท์เกษตร
กูรู 4 ภาค
ทุ่งรวงทอง
สวนเงินไร่ทอง
ปศุสัตว์เศรษฐี
ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย
BLOG
ปฏิทินเกษตร
คลิปเกษตร
ข่าวเกษตร
ที่เที่ยว
ของฝาก
เว็บบอร์ด
ประกาศซื้อ
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.04 บาท
ดีเซล
25.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
28.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
24-30°C
เชียงใหม่
20-28°C
นครราชสีมา
22-28°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
26-32°C
ภูเก็ต
25-30°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 19 ต.ค. พ.ศ.2560
ข้าวเปลือกหอมมะลิ105
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ตัน
เพิ่ม/ลด
โรงสีกิ่งแก้วพานิชย์
จ.บุรีรัมย์
9,500.00
0.00
ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
11,500.00
0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
11,666.00
0.00
บจ.ข้าวทองพยัคฆ์
จ.มหาสารคาม
12,000.00
0.00
โรงสีชัยประเสริฐ
จ.ยโสธร
12,000.00
0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
12,000.00
0.00
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
12,500.00
0.00
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์
12,500.00
0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
12,500.00
0.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
12,500.00
0.00
โรงสีขวัญข้าวอินเตอร์เทรด
จ.มหาสารคาม
13,000.00
0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
13,000.00
0.00
สกก.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด
13,500.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×