ผลการค้นหา

แสดงผลการค้นหาจากคำว่า “เกษตรกรต้นแบบ

  • เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด (3 เรื่อง)
  • กูรู 4 ภาค (43 เรื่อง)
  • ทุ่งรวงทอง (2 เรื่อง)
  • สวนเงินไร่ทอง (15 เรื่อง)
  • ปศุสัตว์เศรษฐี (10 เรื่อง)
  • BLOG (3 เรื่อง)
  • คลิปเกษตร (41 เรื่อง)
  • ข่าวเกษตร (3 เรื่อง)
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด
กูรู 4 ภาค
ทุ่งรวงทอง
สวนเงินไร่ทอง
ปศุสัตว์เศรษฐี
BLOG
คลิปเกษตร
ข่าวเกษตร
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
33.76 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.14 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.94 บาท
ดีเซล
24.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
27.69 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
23-29°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
25-35°C
ภูเก็ต
25-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 24 ส.ค. พ.ศ.2560
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
สกย.จันทบุรี
จ.จันทบุรี
44.00
0.00
กลุ่มสหกรณ์ทำสวนยางพาราสุขไพบูลย์
จ.นครราชสีมา
45.00
0.00
บจ.พีเจรับเบอร์
จ.ชุมพร
47.00
2.00
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
48.00
1.00
บจ.ฟุ้งวัฒนา
จ.ระนอง
49.70
0.00
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
51.00
1.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×