ผลการค้นหา

แสดงผลการค้นหาจากคำว่า “เกษตรกร

 • เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด (172 เรื่อง)
 • Infographic (9 เรื่อง)
 • เกษตรกรเส้นทางรวย (5 เรื่อง)
 • กูรู 4 ภาค (59 เรื่อง)
 • ไฮไลท์เกษตร (10 เรื่อง)
 • ทุ่งรวงทอง (514 เรื่อง)
 • สวนเงินไร่ทอง (816 เรื่อง)
 • ปศุสัตว์เศรษฐี (579 เรื่อง)
 • ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย (104 เรื่อง)
 • BLOG (389 เรื่อง)
 • ปฏิทินเกษตร (28 เรื่อง)
 • Link (3 เรื่อง)
 • คลิปเกษตร (549 เรื่อง)
 • ข่าวเกษตร (1149 เรื่อง)
 • ที่เที่ยว (9 เรื่อง)
 • ของฝาก (3 เรื่อง)
 • เว็บบอร์ด (285 เรื่อง)
 • ประกาศซื้อ (2 เรื่อง)
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด
Infographic
เกษตรกรเส้นทางรวย
กูรู 4 ภาค
ไฮไลท์เกษตร
ทุ่งรวงทอง
สวนเงินไร่ทอง
ปศุสัตว์เศรษฐี
ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย
BLOG
ปฏิทินเกษตร
คลิปเกษตร
ข่าวเกษตร
ที่เที่ยว
ของฝาก
เว็บบอร์ด
ประกาศซื้อ
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.96 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.64 บาท
ดีเซล
26.39 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.39 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
23-30°C
เชียงใหม่
17-28°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
23-31°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
24-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 14 ธ.ค. พ.ศ.2560
กล้วยหอมทอง
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
สกก.บ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี
13.50
0.00
กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด
จ.ชุมพร
14.50
0.00
ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง
จ.เพชรบุรี
15.00
0.00
เจ๊จุ๋มรับซื้อกล้วยท่ายางเพชรบุรี
จ.เพชรบุรี
15.00
0.00
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง
จ.หนองคาย
15.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×