ผลการค้นหา

แสดงผลการค้นหาจากคำว่า “อาหารหมัก

  • Infographic (1 เรื่อง)
  • ทุ่งรวงทอง (1 เรื่อง)
  • ปศุสัตว์เศรษฐี (11 เรื่อง)
  • ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย (1 เรื่อง)
  • BLOG (4 เรื่อง)
  • ปฏิทินเกษตร (1 เรื่อง)
  • คลิปเกษตร (1 เรื่อง)
Infographic
ทุ่งรวงทอง
ปศุสัตว์เศรษฐี
ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย
BLOG
ปฏิทินเกษตร
คลิปเกษตร
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
35.56 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.94 บาท
ดีเซล
27.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
30.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
15-28°C
นครราชสีมา
21-31°C
ชลบุรี
24-31°C
นครศรีธรรมราช
22-27°C
ภูเก็ต
25-27°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 19 ม.ค. พ.ศ.2561
ปลาดุก
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
25.00
0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
25.00
0.00
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
30.00
0.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
30.00
0.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
33.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×