ผลการค้นหา

แสดงผลการค้นหาจากคำว่า “อาชีพเสริม

  • กูรู 4 ภาค (5 เรื่อง)
  • สวนเงินไร่ทอง (42 เรื่อง)
  • ปศุสัตว์เศรษฐี (32 เรื่อง)
  • ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย (3 เรื่อง)
  • BLOG (20 เรื่อง)
  • คลิปเกษตร (35 เรื่อง)
  • ข่าวเกษตร (16 เรื่อง)
  • เว็บบอร์ด (18 เรื่อง)
กูรู 4 ภาค
สวนเงินไร่ทอง
ปศุสัตว์เศรษฐี
ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย
BLOG
คลิปเกษตร
ข่าวเกษตร
เว็บบอร์ด
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.56 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.24 บาท
ดีเซล
25.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
28.49 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
23-28°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-31°C
นครศรีธรรมราช
25-33°C
ภูเก็ต
26-29°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 19 ก.ย. พ.ศ.2560
กล้วยหอมทอง
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
เจ๊จุ๋มรับซื้อกล้วยท่ายางเพชรบุรี
จ.เพชรบุรี
15.00
0.00
ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง
จ.เพชรบุรี
15.00
0.00
สกก.บ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี
17.00
0.00
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง
จ.หนองคาย
18.00
3.00
กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด
จ.ชุมพร
18.50
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×