ผลการค้นหา

แสดงผลการค้นหาจากคำว่า “หยัดต้นทุน

  • เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด (1 เรื่อง)
  • ไฮไลท์เกษตร (1 เรื่อง)
  • ทุ่งรวงทอง (9 เรื่อง)
  • สวนเงินไร่ทอง (18 เรื่อง)
  • ปศุสัตว์เศรษฐี (28 เรื่อง)
  • ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย (5 เรื่อง)
  • BLOG (24 เรื่อง)
  • คลิปเกษตร (12 เรื่อง)
  • เว็บบอร์ด (7 เรื่อง)
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด
ไฮไลท์เกษตร
ทุ่งรวงทอง
สวนเงินไร่ทอง
ปศุสัตว์เศรษฐี
ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย
BLOG
คลิปเกษตร
เว็บบอร์ด
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.04 บาท
ดีเซล
25.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
28.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
24-28°C
เชียงใหม่
22-27°C
นครราชสีมา
21-27°C
ชลบุรี
23-27°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
25-30°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 ต.ค. พ.ศ.2560
ข้าวเปลือกหอมมะลิ105
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ตัน
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
11,500.00
0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
11,666.00
417.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
12,000.00
500.00
โรงสีชัยประเสริฐ
จ.ยโสธร
12,000.00
0.00
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
12,500.00
0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
13,000.00
0.00
สกก.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด
13,500.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×