ผลการค้นหา

แสดงผลการค้นหาจากคำว่า “หมึก

 • เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด (1 เรื่อง)
 • ไฮไลท์เกษตร (1 เรื่อง)
 • สวนเงินไร่ทอง (2 เรื่อง)
 • ปศุสัตว์เศรษฐี (52 เรื่อง)
 • BLOG (2 เรื่อง)
 • ปฏิทินเกษตร (1 เรื่อง)
 • คลิปเกษตร (1 เรื่อง)
 • ข่าวเกษตร (5 เรื่อง)
 • แนะนำที่เที่ยว (2 เรื่อง)
 • ที่กิน (1 เรื่อง)
 • ที่เที่ยว (1 เรื่อง)
 • เว็บบอร์ด (4 เรื่อง)
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด
ไฮไลท์เกษตร
สวนเงินไร่ทอง
ปศุสัตว์เศรษฐี
BLOG
ปฏิทินเกษตร
คลิปเกษตร
ข่าวเกษตร
แนะนำที่เที่ยว
ที่กิน
ที่เที่ยว
เว็บบอร์ด
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.56 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.24 บาท
ดีเซล
25.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
28.49 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
23-28°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-31°C
นครศรีธรรมราช
25-33°C
ภูเก็ต
26-29°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 19 ก.ย. พ.ศ.2560
ข้าวเปลือกหอมมะลิ105
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ตัน
เพิ่ม/ลด
โรงสีกิ่งแก้วพานิชย์
จ.บุรีรัมย์
9,500.00
0.00
บจ.ข้าวทองพยัคฆ์
จ.มหาสารคาม
12,500.00
0.00
โรงสีชัยประเสริฐ
จ.ยโสธร
13,000.00
0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
13,000.00
0.00
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์
13,000.00
0.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
13,000.00
0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
13,500.00
0.00
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
13,500.00
0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
13,666.00
0.00
ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
13,700.00
0.00
สกก.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด
14,000.00
0.00
โรงสีขวัญข้าวอินเตอร์เทรด
จ.มหาสารคาม
14,000.00
0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
14,000.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×