ผลการค้นหา

แสดงผลการค้นหาจากคำว่า “สละ

  • เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด (7 เรื่อง)
  • กูรู 4 ภาค (1 เรื่อง)
  • ทุ่งรวงทอง (2 เรื่อง)
  • สวนเงินไร่ทอง (16 เรื่อง)
  • ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย (5 เรื่อง)
  • BLOG (2 เรื่อง)
  • คลิปเกษตร (11 เรื่อง)
  • ข่าวเกษตร (5 เรื่อง)
  • ที่เที่ยว (3 เรื่อง)
  • เว็บบอร์ด (5 เรื่อง)
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด
กูรู 4 ภาค
ทุ่งรวงทอง
สวนเงินไร่ทอง
ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย
BLOG
คลิปเกษตร
ข่าวเกษตร
ที่เที่ยว
เว็บบอร์ด
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.96 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.64 บาท
ดีเซล
26.39 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.39 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
20-28°C
เชียงใหม่
17-24°C
นครราชสีมา
17-25°C
ชลบุรี
20-27°C
นครศรีธรรมราช
23-27°C
ภูเก็ต
24-27°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 15 ธ.ค. พ.ศ.2560
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
190.00
0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจ.ตรัง
จ.ตรัง
190.00
0.00
ฟาร์มกุ้งมานิตย์
จ.ตรัง
190.00
0.00
อ่าวค้อฟาร์ม
จ.ชุมพร
190.00
0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
190.00
0.00
บจ.เอ็น บี นครบุญชัย
จ.จันทบุรี
190.00
0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
190.00
0.00
ห้องเย็นโชติวัฒน์
จ.สงขลา
200.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×