ผลการค้นหา

แสดงผลการค้นหาจากคำว่า “สมุนไพร

 • กูรู 4 ภาค (4 เรื่อง)
 • เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด (10 เรื่อง)
 • เกษตรกรเส้นทางรวย (3 เรื่อง)
 • Infographic (4 เรื่อง)
 • ไฮไลท์เกษตร (6 เรื่อง)
 • ทุ่งรวงทอง (143 เรื่อง)
 • สวนเงินไร่ทอง (335 เรื่อง)
 • ปศุสัตว์เศรษฐี (169 เรื่อง)
 • ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย (17 เรื่อง)
 • BLOG (50 เรื่อง)
 • ปฏิทินเกษตร (1 เรื่อง)
 • Link (3 เรื่อง)
 • คลิปเกษตร (50 เรื่อง)
 • ข่าวเกษตร (36 เรื่อง)
 • แนะนำที่เที่ยว (1 เรื่อง)
 • ที่กิน (8 เรื่อง)
 • ที่เที่ยว (3 เรื่อง)
 • ที่พัก (2 เรื่อง)
 • ของฝาก (4 เรื่อง)
 • เว็บบอร์ด (85 เรื่อง)
 • ประกาศซื้อ (1 เรื่อง)
กูรู 4 ภาค
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด
เกษตรกรเส้นทางรวย
Infographic
ไฮไลท์เกษตร
ทุ่งรวงทอง
สวนเงินไร่ทอง
ปศุสัตว์เศรษฐี
ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย
BLOG
ปฏิทินเกษตร
คลิปเกษตร
ข่าวเกษตร
แนะนำที่เที่ยว
ที่กิน
ที่เที่ยว
ที่พัก
ของฝาก
เว็บบอร์ด
ประกาศซื้อ
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.04 บาท
ดีเซล
25.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
28.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
23-30°C
เชียงใหม่
23-27°C
นครราชสีมา
23-28°C
ชลบุรี
23-30°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
25-30°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 20 ต.ค. พ.ศ.2560
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
กลุ่มสหกรณ์ทำสวนยางพาราสุขไพบูลย์
จ.นครราชสีมา
40.00
0.00
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
40.80
0.20
บจ.ฟุ้งวัฒนา
จ.ระนอง
42.70
0.00
บจ.พีเจรับเบอร์
จ.ชุมพร
43.00
2.00
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
46.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×