ผลการค้นหา

แสดงผลการค้นหาจากคำว่า “ศรีวะรมย์

  • กูรู 4 ภาค (1 เรื่อง)
  • สวนเงินไร่ทอง (1 เรื่อง)
  • ปศุสัตว์เศรษฐี (2 เรื่อง)
  • คลิปเกษตร (2 เรื่อง)
กูรู 4 ภาค
สวนเงินไร่ทอง
ปศุสัตว์เศรษฐี
คลิปเกษตร
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.56 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.24 บาท
ดีเซล
25.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
28.49 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
23-28°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
26-31°C
นครศรีธรรมราช
25-33°C
ภูเก็ต
26-29°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 19 ก.ย. พ.ศ.2560
ข้าวเปลือกหอมมะลิ105
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ตัน
เพิ่ม/ลด
โรงสีกิ่งแก้วพานิชย์
จ.บุรีรัมย์
9,500.00
0.00
บจ.ข้าวทองพยัคฆ์
จ.มหาสารคาม
12,500.00
0.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
13,000.00
0.00
โรงสีชัยประเสริฐ
จ.ยโสธร
13,000.00
0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
13,000.00
0.00
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์
13,000.00
0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
13,500.00
0.00
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
13,500.00
0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
13,666.00
0.00
ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
13,700.00
0.00
สกก.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด
14,000.00
0.00
โรงสีขวัญข้าวอินเตอร์เทรด
จ.มหาสารคาม
14,000.00
0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
14,000.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×