ผลการค้นหา

แสดงผลการค้นหาจากคำว่า “วัฒนกูล

  • กูรู 4 ภาค (1 เรื่อง)
  • คลิปเกษตร (2 เรื่อง)
  • เว็บบอร์ด (1 เรื่อง)
กูรู 4 ภาค
คลิปเกษตร
เว็บบอร์ด
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
35.06 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.64 บาท
ดีเซล
27.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
30.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
20-30°C
เชียงใหม่
17-27°C
นครราชสีมา
18-31°C
ชลบุรี
21-31°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 16 ม.ค. พ.ศ.2561
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บจ.พีเจรับเบอร์
จ.ชุมพร
40.00
0.00
บจ.ฟุ้งวัฒนา
จ.ระนอง
40.70
1.00
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
43.00
1.00
บจ.ท่าฉางรับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
44.00
0.00
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
46.00
1.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×