ผลการค้นหา

แสดงผลการค้นหาจากคำว่า “รำละเอียด

  • ไฮไลท์เกษตร (1 เรื่อง)
  • ทุ่งรวงทอง (1 เรื่อง)
  • สวนเงินไร่ทอง (3 เรื่อง)
  • ปศุสัตว์เศรษฐี (2 เรื่อง)
  • ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย (3 เรื่อง)
  • BLOG (1 เรื่อง)
  • คลิปเกษตร (4 เรื่อง)
  • เว็บบอร์ด (4 เรื่อง)
ไฮไลท์เกษตร
ทุ่งรวงทอง
สวนเงินไร่ทอง
ปศุสัตว์เศรษฐี
ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย
BLOG
คลิปเกษตร
เว็บบอร์ด
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.56 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.24 บาท
ดีเซล
25.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
28.49 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
23-27°C
นครราชสีมา
23-30°C
ชลบุรี
25-28°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
25-27°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 25 ก.ย. พ.ศ.2560
ข้าวเปลือกหอมมะลิ105
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ตัน
เพิ่ม/ลด
โรงสีกิ่งแก้วพานิชย์
จ.บุรีรัมย์
9,500.00
0.00
บจ.ข้าวทองพยัคฆ์
จ.มหาสารคาม
12,000.00
0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
12,000.00
0.00
ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
12,800.00
700.00
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
13,000.00
0.00
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์
13,000.00
0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
13,000.00
0.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
13,000.00
0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
13,000.00
500.00
โรงสีชัยประเสริฐ
จ.ยโสธร
13,000.00
0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
13,000.00
0.00
โรงสีขวัญข้าวอินเตอร์เทรด
จ.มหาสารคาม
13,500.00
0.00
สกก.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด
14,000.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×