ผลการค้นหา

แสดงผลการค้นหาจากคำว่า “รักบ้านเกิด

 • กูรู 4 ภาค (14 เรื่อง)
 • เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด (163 เรื่อง)
 • ปฏิทินท่องเที่ยว (37 เรื่อง)
 • ทุ่งรวงทอง (381 เรื่อง)
 • สวนเงินไร่ทอง (347 เรื่อง)
 • ปศุสัตว์เศรษฐี (287 เรื่อง)
 • ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย (135 เรื่อง)
 • BLOG (12 เรื่อง)
 • ปฏิทินเกษตร (1 เรื่อง)
 • คลิปเกษตร (155 เรื่อง)
 • ข่าวเกษตร (47 เรื่อง)
 • แนะนำที่เที่ยว (1 เรื่อง)
 • ข่าวท่องเที่ยว (91 เรื่อง)
 • เว็บบอร์ด (43 เรื่อง)
กูรู 4 ภาค
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด
ปฏิทินท่องเที่ยว
ทุ่งรวงทอง
สวนเงินไร่ทอง
ปศุสัตว์เศรษฐี
ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย
BLOG
ปฏิทินเกษตร
คลิปเกษตร
ข่าวเกษตร
แนะนำที่เที่ยว
ข่าวท่องเที่ยว
เว็บบอร์ด
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
33.76 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.14 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.94 บาท
ดีเซล
24.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
27.69 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
24-31°C
เชียงใหม่
22-30°C
นครราชสีมา
24-31°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
26-35°C
ภูเก็ต
25-29°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 22 ส.ค. พ.ศ.2560
ข้าวเปลือกหอมมะลิ105
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ตัน
เพิ่ม/ลด
โรงสีกิ่งแก้วพานิชย์
จ.บุรีรัมย์
9,500.00
0.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
9,800.00
0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
11,000.00
0.00
ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
11,200.00
0.00
บจ.ข้าวทองพยัคฆ์
จ.มหาสารคาม
11,500.00
0.00
โรงสีขวัญข้าวอินเตอร์เทรด
จ.มหาสารคาม
11,500.00
0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
11,666.00
0.00
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์
12,000.00
0.00
โรงสีชัยประเสริฐ
จ.ยโสธร
12,000.00
0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
12,200.00
0.00
สกก.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด
12,500.00
0.00
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
12,500.00
0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
13,000.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×