ผลการค้นหา

แสดงผลการค้นหาจากคำว่า “รักบ้านเกิด

 • เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด (173 เรื่อง)
 • ไฮไลท์เกษตร (4 เรื่อง)
 • กูรู 4 ภาค (22 เรื่อง)
 • ปฏิทินท่องเที่ยว (41 เรื่อง)
 • ทุ่งรวงทอง (382 เรื่อง)
 • สวนเงินไร่ทอง (364 เรื่อง)
 • ปศุสัตว์เศรษฐี (293 เรื่อง)
 • ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย (135 เรื่อง)
 • BLOG (12 เรื่อง)
 • ปฏิทินเกษตร (1 เรื่อง)
 • คลิปเกษตร (190 เรื่อง)
 • ข่าวเกษตร (47 เรื่อง)
 • แนะนำที่เที่ยว (1 เรื่อง)
 • ข่าวท่องเที่ยว (102 เรื่อง)
 • เว็บบอร์ด (43 เรื่อง)
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด
ไฮไลท์เกษตร
กูรู 4 ภาค
ปฏิทินท่องเที่ยว
ทุ่งรวงทอง
สวนเงินไร่ทอง
ปศุสัตว์เศรษฐี
ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย
BLOG
ปฏิทินเกษตร
คลิปเกษตร
ข่าวเกษตร
แนะนำที่เที่ยว
ข่าวท่องเที่ยว
เว็บบอร์ด
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.96 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.64 บาท
ดีเซล
26.39 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.39 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
18-28°C
นครราชสีมา
22-30°C
ชลบุรี
24-30°C
นครศรีธรรมราช
21-30°C
ภูเก็ต
24-27°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 14 ธ.ค. พ.ศ.2560
ข้าวเปลือกหอมมะลิ105
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ตัน
เพิ่ม/ลด
โรงสีกิ่งแก้วพานิชย์
จ.บุรีรัมย์
9,500.00
0.00
ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
11,000.00
0.00
โรงสีขวัญข้าวอินเตอร์เทรด
จ.มหาสารคาม
11,500.00
0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
11,666.00
0.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
12,000.00
0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
12,000.00
0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
12,000.00
0.00
บจ.ข้าวทองพยัคฆ์
จ.มหาสารคาม
12,000.00
0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
12,500.00
0.00
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์
12,500.00
0.00
โรงสีชัยประเสริฐ
จ.ยโสธร
13,500.00
0.00
สกก.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด
14,000.00
0.00
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
15,000.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×