ผลการค้นหา

แสดงผลการค้นหาจากคำว่า “ฝรั่งกิมจู

  • กูรู 4 ภาค (1 เรื่อง)
  • สวนเงินไร่ทอง (1 เรื่อง)
  • คลิปเกษตร (4 เรื่อง)
  • เว็บบอร์ด (3 เรื่อง)
กูรู 4 ภาค
สวนเงินไร่ทอง
คลิปเกษตร
เว็บบอร์ด
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
32.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
24.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
18.94 บาท
ดีเซล
23.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.49 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
23-29°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 27 มิ.ย. พ.ศ.2560
ข้าวเปลือกหอมมะลิ105
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ตัน
เพิ่ม/ลด
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
9,200.00
0.00
โรงสีกิ่งแก้วพานิชย์
จ.บุรีรัมย์
9,500.00
0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
9,500.00
0.00
ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
10,000.00
0.00
บจ.ข้าวทองพยัคฆ์
จ.มหาสารคาม
10,000.00
0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
10,200.00
0.00
โรงสีขวัญข้าวอินเตอร์เทรด
จ.มหาสารคาม
10,500.00
0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
10,800.00
0.00
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
10,830.00
0.00
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์
11,000.00
0.00
โรงสีชัยประเสริฐ
จ.ยโสธร
11,300.00
0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
11,500.00
0.00
สกก.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด
11,500.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×