ผลการค้นหา

แสดงผลการค้นหาจากคำว่า “ผด

  • Infographic (1 เรื่อง)
  • ทุ่งรวงทอง (3 เรื่อง)
  • สวนเงินไร่ทอง (7 เรื่อง)
  • ปศุสัตว์เศรษฐี (2 เรื่อง)
  • ปฏิทินเกษตร (4 เรื่อง)
  • ข่าวเกษตร (4 เรื่อง)
  • เว็บบอร์ด (3 เรื่อง)
Infographic
ทุ่งรวงทอง
สวนเงินไร่ทอง
ปศุสัตว์เศรษฐี
ปฏิทินเกษตร
ข่าวเกษตร
เว็บบอร์ด
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.04 บาท
ดีเซล
25.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
28.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
24-28°C
เชียงใหม่
22-24°C
นครราชสีมา
22-25°C
ชลบุรี
24-27°C
นครศรีธรรมราช
23-33°C
ภูเก็ต
26-30°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 16 ต.ค. พ.ศ.2560
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
กลุ่มสหกรณ์ทำสวนยางพาราสุขไพบูลย์
จ.นครราชสีมา
40.00
1.00
บจ.พีเจรับเบอร์
จ.ชุมพร
43.00
0.00
บจ.ฟุ้งวัฒนา
จ.ระนอง
43.70
0.00
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
45.20
1.30
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
46.50
0.50
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
47.00
0.50
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×