ผลการค้นหา

แสดงผลการค้นหาจากคำว่า “ปุ๋ยอินทรีย์

 • เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด (14 เรื่อง)
 • ไฮไลท์เกษตร (1 เรื่อง)
 • ทุ่งรวงทอง (41 เรื่อง)
 • สวนเงินไร่ทอง (129 เรื่อง)
 • ปศุสัตว์เศรษฐี (1 เรื่อง)
 • ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย (11 เรื่อง)
 • BLOG (13 เรื่อง)
 • คลิปเกษตร (25 เรื่อง)
 • ข่าวเกษตร (11 เรื่อง)
 • เว็บบอร์ด (21 เรื่อง)
 • ประกาศซื้อ (1 เรื่อง)
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด
ไฮไลท์เกษตร
ทุ่งรวงทอง
สวนเงินไร่ทอง
ปศุสัตว์เศรษฐี
ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย
BLOG
คลิปเกษตร
ข่าวเกษตร
เว็บบอร์ด
ประกาศซื้อ
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
33.76 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.14 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.94 บาท
ดีเซล
24.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
27.69 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
24-31°C
เชียงใหม่
23-31°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
26-33°C
ภูเก็ต
26-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 ส.ค. พ.ศ.2560
กล้วยหอมทอง
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
กลุ่มกล้วยหอมเล็บมือนาง
จ.พระนครศรีอยุธยา
17.00
0.00
สกก.บ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี
17.00
0.00
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง
จ.หนองคาย
18.00
0.00
กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด
จ.ชุมพร
18.50
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×