ผลการค้นหา

แสดงผลการค้นหาจากคำว่า “ปาล์มน้ำมัน

 • เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด (4 เรื่อง)
 • ไฮไลท์เกษตร (2 เรื่อง)
 • Infographic (1 เรื่อง)
 • กูรู 4 ภาค (1 เรื่อง)
 • ทุ่งรวงทอง (1 เรื่อง)
 • สวนเงินไร่ทอง (343 เรื่อง)
 • ปศุสัตว์เศรษฐี (9 เรื่อง)
 • ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย (2 เรื่อง)
 • BLOG (5 เรื่อง)
 • คลิปเกษตร (13 เรื่อง)
 • ข่าวเกษตร (60 เรื่อง)
 • เว็บบอร์ด (18 เรื่อง)
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด
ไฮไลท์เกษตร
Infographic
กูรู 4 ภาค
ทุ่งรวงทอง
สวนเงินไร่ทอง
ปศุสัตว์เศรษฐี
ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย
BLOG
คลิปเกษตร
ข่าวเกษตร
เว็บบอร์ด
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
35.56 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.94 บาท
ดีเซล
27.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
30.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-31°C
เชียงใหม่
16-28°C
นครราชสีมา
18-31°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 19 ม.ค. พ.ศ.2561
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บจ.ท่าฉางรับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
40.00
0.00
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
40.75
1.75
บจ.พีเจรับเบอร์
จ.ชุมพร
41.50
1.50
บจ.ฟุ้งวัฒนา
จ.ระนอง
41.70
0.00
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
44.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×