ผลการค้นหา

แสดงผลการค้นหาจากคำว่า “ปลูกข้าว

 • Infographic (1 เรื่อง)
 • กูรู 4 ภาค (17 เรื่อง)
 • ทุ่งรวงทอง (277 เรื่อง)
 • สวนเงินไร่ทอง (41 เรื่อง)
 • ปศุสัตว์เศรษฐี (4 เรื่อง)
 • ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย (9 เรื่อง)
 • BLOG (46 เรื่อง)
 • ปฏิทินเกษตร (6 เรื่อง)
 • Link (5 เรื่อง)
 • คลิปเกษตร (50 เรื่อง)
 • ข่าวเกษตร (167 เรื่อง)
 • ที่เที่ยว (1 เรื่อง)
 • เว็บบอร์ด (49 เรื่อง)
Infographic
กูรู 4 ภาค
ทุ่งรวงทอง
สวนเงินไร่ทอง
ปศุสัตว์เศรษฐี
ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย
BLOG
ปฏิทินเกษตร
คลิปเกษตร
ข่าวเกษตร
ที่เที่ยว
เว็บบอร์ด
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
32.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
24.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
18.94 บาท
ดีเซล
23.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.49 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
23-29°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
23-31°C
ภูเก็ต
25-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 27 มิ.ย. พ.ศ.2560
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
สกย.จันทบุรี
จ.จันทบุรี
41.00
2.00
บจ.พีเจรับเบอร์
จ.ชุมพร
41.00
0.00
กลุ่มสหกรณ์ทำสวนยางพาราสุขไพบูลย์
จ.นครราชสีมา
47.00
5.00
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
47.40
2.40
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
49.00
1.50
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
49.00
2.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×