ผลการค้นหา

แสดงผลการค้นหาจากคำว่า “ปลาหมึก

  • เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด (1 เรื่อง)
  • ไฮไลท์เกษตร (1 เรื่อง)
  • ปศุสัตว์เศรษฐี (17 เรื่อง)
  • BLOG (2 เรื่อง)
  • คลิปเกษตร (1 เรื่อง)
  • ข่าวเกษตร (3 เรื่อง)
  • ที่เที่ยว (1 เรื่อง)
  • เว็บบอร์ด (3 เรื่อง)
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด
ไฮไลท์เกษตร
ปศุสัตว์เศรษฐี
BLOG
คลิปเกษตร
ข่าวเกษตร
ที่เที่ยว
เว็บบอร์ด
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
35.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.84 บาท
ดีเซล
26.39 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.39 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
23-30°C
เชียงใหม่
21-26°C
นครราชสีมา
21-27°C
ชลบุรี
23-29°C
นครศรีธรรมราช
24-29°C
ภูเก็ต
24-27°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 21 พ.ย. พ.ศ.2560
ปลาดุก
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
24.00
0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
24.00
0.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
25.00
0.00
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
25.00
0.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
25.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×