ผลการค้นหา

แสดงผลการค้นหาจากคำว่า “ปรีชา

  • ทุ่งรวงทอง (2 เรื่อง)
  • สวนเงินไร่ทอง (7 เรื่อง)
  • ปศุสัตว์เศรษฐี (6 เรื่อง)
  • ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย (1 เรื่อง)
  • คลิปเกษตร (6 เรื่อง)
  • ข่าวเกษตร (2 เรื่อง)
  • เว็บบอร์ด (2 เรื่อง)
ทุ่งรวงทอง
สวนเงินไร่ทอง
ปศุสัตว์เศรษฐี
ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย
คลิปเกษตร
ข่าวเกษตร
เว็บบอร์ด
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
33.76 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.14 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.94 บาท
ดีเซล
24.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
27.69 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-28°C
เชียงใหม่
22-27°C
นครราชสีมา
23-28°C
ชลบุรี
25-28°C
นครศรีธรรมราช
24-32°C
ภูเก็ต
26-30°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 17 ส.ค. พ.ศ.2560
ดาวเรืองพันธุ์ทองเฉลิม
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ดอก
เพิ่ม/ลด
ร้านคุณออรับซื้อดาวเรือง
จ.เชียงราย
0.70
0.00
ร้านพรเจริญ ตลาดสี่มุมเมือง
จ.ปทุมธานี
1.20
0.00
ร้านคุณวุฒิชัย
จ.สุรินทร์
1.20
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×